Tulosta
 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uutiskirje

4 / 2009
*

Hirvien liikkumisesta tarvitaan tietoa – pantahirvillä keskeinen rooli

Kuva: Petri Timonen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toivoo, että pantahirviä ei ammuttaisi syksyn jahdissa.  Jos suuri osa pantahirvistä kaadetaan jo tänä syksynä, tutkimuksen havaintoaineisto jää vaatimattomaksi. Vahinkoja kuitenkin sattuu eikä pantakaan välttämättä näy. Mitään rangaistusta pantahirven ampumisesta ei ampujalle tule. Ei siis ole mitään syytä jättää ammuttua pantahirveä ilmoittamatta.

Riistantutkimus toivoo metsästäjiltä tietoa myös metsästyksen yhteydessä tehdyistä pantahirvihavainnoista.
Lue lisää

Uusinta tutkimustietoa

*

Oma raputuotanto voisi korvata rapujen tuontia

Kuva: Jouni TulonenViime vuosina maamme rapusaaliit ovat kasvaneet merkittävästi. Suomen omalla raputuotannolla olisikin mahdollista korvata rapujen tuontia. Suomalaisten rapujen kilpailuetu on kotimaisuus ja tuotteiden hyvä laatu, hinnalla kilpaileminen on vaikeaa.
Lue lisää

Ajankohtaista

*

Rakennettujen vesien tulevaisuus RKTL:n Tutkimuspäivien tämän vuoden teemana

Kuva: Pekka HyvärinenLuvassa mielenkiintoisia esityksiä vaelluskalojen palauttamisesta suuriin rakennettuihin jokiin, EU:n vesipuitedirektiivin vaikutuksista rakennettujen jokien tilaan sekä uusiutuvasta energiasta ja kalataloudesta.

Tutkimuspäivät Rovaniemellä 17. - 18.11.2009. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 23.10. tästä
*

Lounais-Suomen saaristossa tutkittiin kalatalouden sosiaalista kestävyyttä

Kuva: Pekka SalmiKalastajat, kalankasvattajat ja paikalliset asukkaat olivat sitä mieltä, että paikallisyhteisö tukee elinkeinoja. Kalaelinkeinot he kokivat tärkeiksi sekä alueen talouden että kulttuurin kannalta, mutta keskushallinnon, EU:n ja viranomaisten antamaan tukeen suhtauduttiin epäluuloisesti.
Lue lisää
*

Kirjanpitotyökalu kalanviljelijöille

Kalanviljelyn terveyslupa edellyttää kirjanpitoa,  raportointia ja jäljitettävyyttä. Kalanviljelijöiden omavalvonnan avuksi on  nyt rakennettu ilmainen ja helposti käyttöön otettava kalastokirjanpitotyökalu MERTA.
Lue lisää
*

Metsäkanalintuja saatiin saaliiksi edellisvuosia vähemmän

Kuva: Pentti Sormunen /Plugi OyVuonna 2008 metsäkanalintusaaliit jäivät huomattavasti edellisvuosia pienemmiksi. Riekkosaalis, runsaat 30 000 lintua, oli vain kolmannes edellisten vuosien saaliista.
Lue lisää

Tiedeartikkelit

*

Istutusmäärät ja vaelluskäyttäytyminen selittävät puronieriän vakiintuneita populaatiota

Istutetut puronieriät muodostavat todennäköisimmin luontaisesti lisääntyviä populaatioita alueille, jonne istutetaan paljon ja missä lähellä on lisääntymiselle sopivia puroja. Tietoa voidaan hyödyntää, kun kartoitetaan alueita, jonne puronieriä on leviämässä. Alkuperältään amerikalaisen puronieriän leviämisen on todettu olevan uhka kotoperäiselle purotaimenelle.
Lue lisää
*

Mitä mieltä Varsinais-Suomen kalankasvattajat ovat uusista ympäristöohjauksen vaihtoehdoista

Kuva: Mika RemesVesiviljelyohjelman mukaan uudet laitokset ohjataan mm.  avomerelle, mikä  ympäristön kannalta soveltuu hyvin kalankasvatukseen. Kalankasvattajat näkivät tuotannon sijainninohjauksen järkevänä vaihtoehtona edistää ympäristön ja yrityksen kannalta kestävää toimintaa.
Lue lisää
*

Suomen pien- ja suurpedoissa loisii sukkulamato trikinella

Suomessa ei tiedetä yhdenkään ihmisen saaneen trikiini- eli trikinellatartuntaa viimeisen vuosikymmenen aikana. Tuoreen tutkimuksen mukaan trikinellaa kuitenkin esiintyy suomalaisissa pien- ja suurpedoissa varsin yleisesti. Suurin loiskuorma tavattiin supikoirayksilöllä, joka kantoi kahta trikinellalajia. Useilla petoeläinlajeilla trikinellan esiintyminen oli selvästi yleisempää maan eteläosassa, missä myös petoeläinten määrä on suurempi kuin pohjoisessa.
Lue lisää
*

Karhujen katseleminen houkuttelee matkalijoita

Kuva: Ilpo KojolaMatkailijat tulevat katsomaan  Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla karhuja, Pohjois-Karjalassa halutaan nähdä ahma. Haaskoilla voi päästä näkemään myös lintuja ja muita nisäkkäitä.
Lue lisää


 

*

Voidaanko sekä metson että hirven ympäristövaatimukset ottaa huomioon laaja-alaisessa maankäytön ja metsätalouden suunnittelussa?


Kuva: Jani Välitalo /Plugi OyVaikka metsojen ja hirvien elinympäristövaatimukset maisematasolla poikkeavat toisistaan monessa suhteessa,  eivät metso- ja hirvikannan hyvinvoinnin edellytykset ole toisilleen vastakkaiset.   Laajan mittakaavan maankäytössä pitäisikin turvata metsikkö- ja maisemantason piirteiden vaihtelu niin, että se kattaa molempien lajien tarpeet.
Lue lisää