Organisaatio 1.1.2006

Johtokunta

Johtokunta on tutkimuslaitoksen toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa strategisiin päätöksiin keskittyvä ylin päättävä elin.

Tutkimuslaitoksemme johtokuntaan kuuluvat:

ylijohtaja Eero Helle  RKTL (puheenjohtaja)
toiminnanjohtaja Per-Edvin Persson  Tiedekeskus Heureka
(varapuheenjohtaja)
yksikönpäällikkö Petri Heinimaa  RKTL (henkilöstön edustaja)
professori Katri Kärkkäinen  Metsäntutkimuslaitos
toiminnanjohtaja Katriina Partanen ProKala
toiminnanjohtaja Pertti Viik Paliskuntain yhdistys
Pääyksiköt


Kalantutkimus –  kala- ja rapukantojen hyödyntäminen ja hoito, elinympäristöt
Riistan- ja porontutkimus riistaeläimet, elinympäristöt, kannanvaihtelut, poronhoito, porolaitumet
Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus elinkeinotoiminnan edellytykset, kala-, riista- ja poroelintarvikkeet, luonnonvarat & yhteiskunta
Vesiviljely –  monimuotoisuuden säilyttäminen, kalanjalostusteknologia, kalanviljelytuotteet
Kannanarviointi ja tilastointi –  viralliset tilastot, kanta-arviot, tilastomenetelmät, tietokannat
Viestintä ja kehittäminen –  tiedotus, verkkopalvelu, julkaisut, tapahtumat
Palvelu –  talous, tietohallinto, henkilöstö

Tutkimuslaitoksen toimipaikkaverkosto kattaa koko maan. Toimipaikat ja -pisteet (26 kpl) sijoittuvat lähelle asiakkaita ja tutkimuskohteita.

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos