Etusivu 1
Vuosi 2006 lyhyesti 2
Ylijohtajan katsaus 3
Tutkimustulokset ja käynnistyneet hankkeet 4
  Talous- ja yhteiskuntatutkimus tuotti tietoa yrittäjien ja päättäjien hyväksi 5
  Kalatalouden tila vuonna 2005 6
  Kalantutkimuksessa etsittiin kalastuksen ohjauskeinoja 7
  Aikaistetulla lohenkalastuksella vähäinen vaikutus lohikantaan 8
  Harmaahylkeen kalastajille aiheuttamat ongelmat lisääntyneet 9
  Riistantutkimuksen pääpaino suurpetotutkimuksessa ja vahinkojen ehkäisemisessä 10
  Metsäpeurat vähenevät Kainuussa 11
Tutkimustietoa jalostettiin laskentamalliksi, verkkopalveluksi ja toimintaohjeiksi 12
Vesiviljelyllä edessä sopeutuminen ääriolosuhteisiin 13
  Kalatautien leviämistä ehkäistään 14
Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 15
Talous, henkilöstö, kehittäminen 16
  Toiminnan rahoitus 17
Ennätysmäärä tietoa 18
Organisaatio 19
© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos