Talous, henkilöstö, kehittäminen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokonaisrahoitus oli 24 miljoona euroa, josta budjettirahoituksen osuus oli 18,1 miljoonaa euroa. Maksullinen toiminta väheni edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa. Yhteistyörahoituksen määrä vuonna 2006 oli 3,7 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on usean vuoden ajan ollut noin 30 prosenttia. Vuonna 2005 se aleni 27 prosenttiin, ja vuonna 2006 ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 26 prosenttia.

Tutkimuslaitoksen työmäärä oli henkilöstömäärällä mitattuna sama kuin edellisvuonna eli 321 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosia on viime vuosina vähentänyt muun muassa osaamisen hankinta yhteistyöprojektien kautta, EU-ohjelmakauden vaihtuminen, työllisyystyövoiman käytön väheneminen sekä siirtyminen ostopalveluihin. Myös määräaikaisten työntekijöiden käyttö on vähentynyt. Henkilöstöstä oli naisia 33 ja miehiä 67 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta.

Tutkimuslaitoksen toiminnan kustannuksista tutkimuksen osuus oli 56 prosenttia, vesiviljelyn 21 prosenttia, kanta-arvioinnin ja tilastotoimen 12 prosenttia, kalakantojen hoidon 10 prosenttia ja viestinnän sekä palvelun loppusuoritteiden yksi prosentti.

Tutkimuslaitos on jatkanut osaamisen kehittämistä. Koulutuspäivien määrä oli 0,8 henkilötyövuotta kohden. Tutkimuslaitoksen koulutustasoindeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,2. Henkilöstöstä 46 prosenttia on vähintään korkeakoulututkinnon suorittaneita. Väitelleiden osuus henkilöstöstä on 17 prosenttia, ja kasvua edelliseen vuoteen on kaksi prosenttia. Vuoden aikana valmistui kaksi väitöskirjaa.


Henkilöstön koulutus 31.12.2006
(Ei sisällä työllistämistuella palkkattuja)
Koulutustaso    
perusaste 45 15%
keskiaste ja alin korkea-aste 115 38%
muu korkeakoulututkinto 84 28%
lisensiaatit 5 2%
tohtorit 50 17%
Yhteensä 299 100%

Kuvitus: Jussi Pääkkönen/Interactive Partners Oy
© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos