Tutkimustietoa jalostettiin laskentamalliksi, verkkopalveluksi ja toimintaohjeiksi

Kalankasvatuksen laskentamalli yrityksille


Kalankasvatuksen tutkimuksia ja niihin liittyviä laskentamalleja hyödynnettiin myös tuottamalla kalankasvattajille laskentaohjelma, jolla kalankasvattajat voivat suunnitella tuotantoaan ja tehdä yritystään koskevia kannattavuuslaskelmia. Ohjelman tavoitteena on parantaa yrittäjien kustannustietoutta ja kehittää toimialan kilpailukykyä.
Ohjelma laskee tuotannontekijöiden ja kustannusten vaikutusta kalankasvatusyrityksen taloudelliseen tulokseen. Kalankasvatuksen kannattavuuslaskentaohjelma toimii yrittäjän päätöksenteon apuvälineenä, jolla voi vähentää yrityksen taloudelliseen päätöksentekoon liittyviä riskejä. Ohjelma on laadittu siten, että se soveltuu mahdollisimman kattavasti toimintatavoiltaan erilaisille kalankasvatusyrityksille. 

Kala-Atlas avattiin
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos avasi Suomen kattavimman kalatietopaketin netissä osoitteessa www.rktl.fi. Kala-Atlas-palvelusta selviää muun muassa ne joet, missä lohi vielä luontaisesti kutee ja missä on vielä jäljellä alkuperäisiä taimenkantoja
Kuvitus: Ari Saura


Palvelussa on tiedot Suomessa esiintyvistä hyödynnettävistä kalalajeista. Jokaisesta 31 lajista on kuvat ja tuntomerkit sekä tiedot lajin esiintymisestä, lisääntymisestä, ravinnosta ja kasvusta. Palvelusta saa myös yleiskäsityksen kunkin lajin kalastuksesta ja saalismääristä sekä mahdollisista hoitotoimista tai kalakantoja uhkaavista tekijöistä. Palvelun karttaosiossa voi tarkastella yksittäisten kalalajien esiintymistä Suomen sisävesistöissä.

Toimintaohjeita kalatalousalueiden taloushallintoon

Kalastusalueiden taloushallintoa kehitettiin vastaamaan paremmin nykylainsäädäntöä ja kalataloushallinnon ohjaus- ja valvontatarpeita. Osana MMM:n tilaamaa kehittämishanketta TE-keskusten kalatalousyksiköille tehtiin kysely kalastusalueiden taloushallinnosta, laadittiin MMM:lle muistiot kalastusalueiden taloushallinnon kehittämiskohdista sekä valmisteltiin MMM:n kalastusalueille antamaa taloushallinnon toimintaohjeistusta. Lisäksi valmisteltiin kalastusalueiden taloushallintoon liittyviä kalastuslain muutosesityksiä.

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos