Harmaahylkeen kalastajille aiheuttamat ongelmat lisääntyneet

Harmaahylkeen ammattikalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamat ongelmat lisääntyivät edelleen. Tutkimuslaitoksessa tehtiin video, joka kuvaa harmaahylkeen aiheuttamia ongelmia ja esittää ratkaisumahdollisuuksia Itämeren rannikkovaltioiden ja eri tavoin hylkeeseen suhtautuvien toimijoiden näkökulmasta. Videolla halutaan lisätä yleistä tietämystä hyljeongelman vaikeudesta ja moninaisuudesta sekä tehostaa keskusteluyhteyttä muun muassa ympäristöjärjestöjen, kalastushallinnon, kalastajajärjestöjen ja tutkimuslaitosten välillä.


Kuva: Esa Lehtonen
Jokirapu on täplärapua varmempi lisääntyjä pohjoisen oloissa

Jokiravulla on siirtoistutusten seurauksena pyyntivahvoja kantoja napapiirillä saakka. Syksyjen lämmetessä täpläravulla näyttää olevan mahdollisuus tuottaa jälkeläisiä vielä Oulujärven korkeudella. Sen sijaan napapiirin oloja jäljittelevissä simulaatioissa eli Kemijoen normaalioloissa nopea lämpötilan lasku ja hyvin alhainen talvilämpötila heikentävät olennaisesti täpläravun lisääntymistä tai estävät poikastuotannon jopa kokonaan. Mikäli tämä varmistuu jatkotutkimuksissa, jäisi maahamme luontainen suojavyöhyke jokiravulle.

Lisätietoa

Aiempaa enemmän jokipoikasia merialueen jokiin

Vuonna 2006 istutettiin jokiin ja järviin edellisvuosia enemmän kalanpoikasia. Tämä johtui siitä, että lohi-istutuksissa painopiste siirtyi vaelluspoikasista jokipoikasiin.

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos