Kalatalouden tila vuonna 2005
Yhä useampi kala päätyi kauppaan jalosteena

Kalajalosteiden raaka-aineena käytettiin Suomessa vuonna 2005 yhteensä 65 miljoonaa kiloa kalaa. Tästä suurin osa oli kirjolohta, lohta, silliä ja siikaa. Kokonaismäärästä 44 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 21 miljoonaa kiloa tuontikalaa. Erityisesti kirjolohen ja lohen fileointi teollisesti on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana.

Ruokakalan kasvatus lisääntyi

Suomessa kasvatettiin vuonna 2005 yhteensä noin 14,4 miljoonaa kiloa ruokakalaa, mikä oli noin 1,6 miljoona kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kirjolohta tuotettiin 13,7 miljoonaa ja siikaa 0,6 miljoonaa kiloa. Muiden ruokakalalajien osuus tuotannosta oli vähäinen. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 372 000 kiloa. Ruokakalan kokonaistuotannon tuottaja-arvo oli 44,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 37,6 miljoonaa euroa. Kalankasvattajat saivat kirjolohesta keskimäärin hieman korkeamman hinnan kuin vuotta aiemmin.

Lohen tuonti Norjasta väheni

Vuonna 2005 suomalaisten ruokapöytiin tuotiin ulkomailta 50 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita. Määrä on noin kuusi miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkeä kohti laskettuna jokainen suomalainen söi 9,6 kiloa tuontikalaa, kun määrä vuotta aiemmin oli 10,7 kiloa. Eniten väheni tuoreen kalan, erityisesti lohen, tuonti. Kalavalmisteiden ja -säilykkeiden tuonti pysyi ennallaan.

Suurin saalis Selkämereltä

Suomalaiset ammattikalastajat kalastivat vuonna 2005 merialueelta 88 miljoonaa kiloa kalaa. Silakkasaaliin vähenemisen myötä kokonaissaalis pieneni vajaat neljä miljoonaa kiloa edellisvuodesta. Saalis pieneni etenkin lounaisilla merialueilla, mutta kasvoi Selkämerellä ja Suomenlahdella.

Lohikalojen tuottajahinnat nousivat

Kalastajille maksettiin vuonna 2005 useimmista kaloista keskimäärin hieman korkeampia hintoja kuin edellisvuonna. Eniten nousi lohen tuottajahinta. Myös taimenen ja kasvatetun kirjolohen hinnat nousivat edellisvuodesta.

Kalatalousbarometri 2006 ennusti myönteistä kehitystä etenkin suurille yrityksille

Kalatalouden toimialojen näkemyksiä luotaava barometri osoitti, että kalatalousyritysten taloudellinen tilanne oli kehittynyt myönteisesti viimeisen vuoden aikana. Myönteisimmäksi kehitys arvioitiin suurissa kalanviljely, -jalostus ja kalakaupan yrityksissä. Kalastusyritysten näkemys toteutuneesta talouskehityksestä oli vakaa.

Lisätietoa

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos