Metsäpeurat vähenevät Kainuussa


Kuva: Johanna Tuomivaara


Kuhmon metsäpeurakannan kasvu jatkui vakaana vuoteen 2001 saakka, jolloin populaatiossa laskettiin olevan noin
1 700 yksilöä. Tämän jälkeen kanta on pienentynyt nopeasti: vuoden 2003 laskennassa metsäpeuroja havaittiin 1 500 ja vuonna 2005 vain 1 000 yksilöä. Mitään yksittäistä, todennettua syytä kannan pienenemiseen ei ole pystytty osoittamaan.

Kuhmon metsäpeurakannan nopea pieneneminen on yllättävää pitkän ja tasaisen kasvuvaiheen jälkeen. Vaikka kanta kasvoi pitkään, merkkejä ylitiheydestä ja luonnon kantokyvyn ylittymisestä ei ole ollut havaittavissa. Metsäpeuran uhanalaisuuden ja populaation pienen koon vuoksi on tärkeää pyrkiä selvittämään kannan pienenemisen aiheuttaneet syyt.

Tutkimuksissa selvitetään eri tekijöiden kuten elinympäristön valinnan, tautien ja loisten sekä suurpetojen vaikutusta kannan pienenemiseen.

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos