Kalatautien leviämistä ehkäistään

Tärkeä osa suomalaista vesiviljelyä on istukkaiden tuotanto kalavesien hoitoon. Tässä toiminnassa on tarpeen siirtää kalojen mätiä merialueelta sisämaahan jatkokasvatukseen. Siirtoihin sisältyvä kalatautien leviämisriski estetään asettamalla mäti karanteeniin emojen tautitutkimuksen ajaksi.

RKTL:n vesiviljely-yksikkö on vetäjänä hankkeessa, jossa kehitetään laatujärjestelmää mädin karantenointiin. Karantenoinnissa toimintajärjestelmän on oltava aukoton, jotta kalatautien siirtyminen mereltä sisävesiin voidaan varmuudella estää. Yksikin toimintavirhe tai laiminlyönti voi aiheuttaa laajamittaisia vahinkoja, jotka voivat olla peruuttamattomia ja haitallisia koko toimialalle. Systemaattiset  ohjaustyökalut ovat tästä syystä karantenoinnissa erittäin tarpeellisia.

Sisävesien suojaaminen uusilta kalataudeilta on myös kaupallisesti tärkeää. Vuoden 2005 lopulla EU myönsi Suomen sisävesialueille tautivapaan statuksen eräiden virustautien osalta, mikä avasi Suomen kalanviljelijöille aiempaa selvästi laajemmat elävän kalan ja mädin vientimahdollisuudet.

© 2007 RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos