Programmet för främjande av finländsk matkultur tar slut

Statens första program för matkultur håller på att ta slut. Programmet skapade samarbete och gemensam vilja mellan organisationer som har att göra med mat och matkultur. För den första gången var även alla ministerierna som sysslar med mat kring samma bord.

Matkulturen erkändes som en del av kultur och vardag. Matkulturen blev också en del av publicitetsdiplomatiarbetet. Diskussion kring maten ökade enormt under programmet. Glädje, välbehag och gemensamma måltider iakttogs som viktiga ting.

Finländarnas attityder mot både småskalig livsmedelproduktion och närproducerat och ekologisk finsk mat blev positivare. Landskapens matkultur presenterades med stolthet. Samarbetet mellan programmet och flera organisationers beslutfattare började bära frukt. Förändringsprocesserna tar tid, men på flera håll växte medvetenhet om offentliga sektorns makt och ansvar i förvarande och främjande av finländsk mat och matkultur.

Ett av programmets viktigaste teman var skolmat. Skolmaten fick mycket publicitet genom mediearbete och olika projekten och det blev ett diskussionsämne i fullmäktigesalar. Programmet överförde Smakskolan inom dagis, lågstadier och klubbverksamhet mer omfattande. Smakskolan är en av de mest effektiva metoder som handlar om näringsbeteende och matkunnande. Starka ställningstaganden presenterades för undervisning i huslig ekonomi. En av programmets viktigaste arv var stödet för professuren i matkultur.

Budget för programmet var 500 000¤ per år och det genomfördes med 1,5 personers och tiotals samarbetspartners krafter. Ett stort tack till er alla för den gemensamma resan!

Marja Innanen, generalsekreterare
Programmet för främjande av finländsk matkultur

> Hyvinsyöjä

Nu kan du också bli Hyvinsyöjä!

Det viktigaste i maten är smak, smak och smak. Har något annat också betydelse? Ja, om du vill vara på gott humör och må bra.

Säkerhet att man har gjort miljö- och mänskovänliga val, ger också gott humör.  Kolla din rätt till bra mat och mående samt bli Hyvinsyöjä på sidan www.hyvinsyöjä.fi.

Bli talesman för god mat
Vi äter tillsammans på Facebook

> Bloggar

Matprat på bloggarna
Debatten om mat är livlig på de tusentals matbloggar som skrivs i Finland. Programmet för främjande av finländsk matkultur håller sig med tre egna bloggar : Sanoja lautaselta och Puolivirallista ruokaa. Kolla in bloggarna och delta i diskussionen! Läs mera
 
 Månadens matblogg
Varje månad väljer programmet för främjande av finländsk matkultur Månadens matblogg bland bloggar som befrämjar finländsk matkultur. Månadens matblogg i november 2010 är Chez Jasu och i december RuokahommiaLäs mera

> Smakbitar från Finland

Materialet "Smakbitar från Finland" ger tips för internationella diskussioner

För utlänningar som besöker Finland är maten ett av vårt lands första och viktigaste visitkort. Turister eller businessresenärer – alla äter. Utrikesministeriet och Programmet för framjande av finländsk matkultur har låtit göra kommunikationsmaterial "Smakbitar från Finland". Syftet med detta material är att bjuda på smakbitar av den finländska matkulturen som underlag till samtal i internationella sammanhang.

Materialet "Smakbitar från Finland"