Tulosta På svenska
  maaliskuu 2011

Suomen riistakeskus aloitti 1.3. – mikä riistahallinnossa muuttuu?

Suomen riistakeskus aloitti toimintansa maaliskuun alussa. Riistakeskus muodostettiin yhdistämällä nykyiset 15 riistanhoitopiiriä sekä Metsästäjäin keskusjärjestö yhdeksi toimintayksiköksi. Mikä riistahallinnossa muuttui? Lue lisää

*

Riistakonsernille yhteinen tietohallintostrategia

Ministeriö käynnisti julkisen riistakonsernin tietohallintostrategian laadinnan viime vuoden lopulla. Tietohallinnon kehittämisellä voidaan tehostaa ydintoimintoja ja parantaa palveluita eri asiakasryhmille. Lue lisää
*

Metsästyslakiin muutoksia

Suomen riistakeskuksen perustamisen ja riistahallintolain säätämisen yhteydessä myös metsästyslakia muutettiin varsin paljon. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että nyt Suomen riistakeskus myöntää metsästyslaissa säädetyt luvat ja ministeriö antaa normit. Lue lisää
*

Riistakonsernilla kirjava joukko tietojärjestelmiä

Riistakonsernin piirissä on jo tällä hetkellä lukuisia tietojärjestelmiä joiden avulla mm. kerätään ja ylläpidetään tietoja riistahavainnoista, -saaliista, -kannoista ja vahingoista. Jatkossa tietojärjestelmiä kehitetään yhteisten linjausten pohjalta. Lue lisää
*

Alustavia tuloksia Ylä-Lapin aikaistetusta hirvenpyynnistä

Ylä-Lapissa hirvenpyynti aikaistettiin viime vuonna alkamaan 1.syyskuuta. Yli puolet uros- ja naarashirvistä kaadettiin jo syyskuussa. Vasakaadot käynnistyivät hitaammin mutta runsastuivat jahdin loppua kohden. Lue lisää

Ajankohtaista

Arkisto

Sarvi on riista-asioista kertova uutiskirje jonka tuottavat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.