Skriv ut Suomeksi
  December 2012
*

Ministeriet på besök i landskapen − stora rovdjur på agendan

De regionala viltråden ordnade under hösten informationsmöten där ministeriets tjänstemän berättade om politiken kring stora rovdjur och lyssnade på intressentgruppernas åsikter om rovdjursläget.
*

Eräluvat.fi öppnas i januari

Forststyrelsens nya webbplats Eräluvat.fi samlar alla jakt- och viltvårdsfrågor på samma ställe. Webbplatsen som öppnas i januari kommer att innehålla bl.a. en nätbutik för jakt-, fiske- och terrängtrafiktillstånd, information om viltvård och fiskevatten samt jakt- och fiskeövervakning. Villipohjola.fi fortsätter med förmedling av stugor.
*

Överlevnad av vuxna individer avgör taigasädgåsens öde

Enligt den färskaste klassificeringen av utrotningshotade arter är taigasädgåsen en sårbar art. På femton år har nästan hälften av populationen försvunnit. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet undersöker hur vi ska kunna trygga sädgåsens framtid.
*

Suomen Riistanhoito-Säätiös jubileumsutställning på Finlands jaktmuseum

Den finska viltforskningens historia presenteras i vinter på Finlands jaktmuseum. Suomen Riistanhoito-Säätiö, som firar 70-årsjubileum, var vilt- och fiskeriforskningsinstitutets föregångare och lade på 1940-60-talet grunden till forskningen kring viltbiologi.

Aktuellt

Mera viltnyheter i tidningen Jägaren

Tidigare nyhetsbrev

Sarvi on riista-asioista kertova uutiskirje jonka tuottavat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.