Nyhetsbrevet Sarvi ger information om aktuella viltfrågor

maj 2007

Nyhetsbrevet Sarvi produceras i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Jägarnas Centralorganisation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

I Sarvi berättar vi om aktuella frågor inom viltsektorn. Du får läsa de senaste nyheterna till exempel om jaktpolitik, forskning och viltvård. Med hjälp av nyhetsbrevet vill vi sprida information om bland annat viltstammar samt förvaltning och forskning av stammarna.

Nyhetsbrevet som du fått skickat till din e-post, utkommer nu för första gången. I fortsättningen får du Sarvi 4-6 gånger om året. 

Sarvi utkommer även på svenska. Du kan ändra språket via länken i övre hörnet. Om du vill vara med på sändlistan eller få ditt namn raderat från listan, kan du skicka ett meddelande till adressen tiedotus@mmm.fi.

Vi vill arbeta för ett bättre nyhetsbrev och därför är vi intresserade av dina kommentarer som du kan skicka till adressen tiedotus@mmm.fi. Vänligen berätta om nyhetsbrevet för eventuella andra intresserade.

Trevliga läsestunder

önskar redaktionsrådet

överinspektör  Jukka Bisi, Forsstyrelsen, tfn 040 537 0993
kommunikationschef Klaus Ekman, Jägarnas Centralorganisation, tfn (09) 2727 8116
överinspektör Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53374
informatör Maarit Perkonoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53312
kommunikationschef Johanna Torkkel, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 0205 751 333

<< Till ingångssidan 

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer