Toppseminarium för intresserade av stora rovdjur

Våra stora rovdjur – stamförvaltning med många mål
Plats: Kuhmo, Kuhmohuset
Tid: 11-12.6.2007

Jägarnas Centralförbund arrangerar i Kuhmo i samarbete med Kajanalands jaktvårdsdistrikt och Kuhmo jaktvårdsförening ett seminarium om våra stora rovdjur. Syftet med seminariett är att förmedla information till alla som är intresserade av frågor kring de stora rovdjuren.

Bland folk går åsikterna om de växande stammarna av stora rovdjur starkt isär. Seminariet Våra stora rovdjur – stamförvaltning med många mål presenterar de senaste resultaten av forskningen kring de stora rovdjuren, belyser skyddet av dem och riktlinjerna för förvaltningen av stammarna, samt tar upp olika synpunkter och utmaningar med anknytning till de stora rovdjuren. För det intensiva programmet under det två dagar långa seminariet svarar ett högklassigt föredragshållar-garde från EU:s kommission, jord- och skogsbruksministeriet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, miljöministeriet samt en grupp storarovdjurssakkunniga från Sverige, Norge, Ryssland och vårt eget land. Också lokala aktörer framför sina synpunkter på rovdjursfrågorna.

Seminariets deltagaravgift är 20 € för dem som anmält sig senast den 10.5.2007 och 30 € för dem som anmäler sig senast den 24.5.2007. I seminarieavgiften ingår deltagandet, materialkostnaden och kaffe vardera dagen. Måltiderna sköter varje deltagare själv. Möjligheter till simultantolkning finns.

Förfrågningar: Jägarnas Centralorganisation 09-2727 810.

Program och anmälning

OBS! Begränsat antal deltagare.
Info om logimöjligheter hittas på t.ex. Kuhmo stads webbsajt.   

Välkommen!

 

<< Till ingångssidan

På andra webbplatser


www.riista.fi

Kuhmo

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer