Sarvi - Riista-asioiden uutiskirje

toukokuu 2007
Viime talvena Suomessa tapettiin 38 sutta
Talvella 2006 - 2007 Suomessa tapettiin viranomaisten myöntämien lupien perusteella 38 sutta. Vuosi sitten vastaava luku oli 17. Susia pyydettiin siten yli tuplasti enemmän kuin edellisvuonna.

Sudenmetsästykseen tarvitaan Suomessa aina lupa

Suden metsästämiseksi tarvitaan joko riistanhoitopiirin pyyntilupa tai maa- ja metsätalousministeriön poikkeuslupa.

Peruslähtökohtana on, että susia pyydetään riistanhoitopiirien pyyntilupien nojalla.  Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain määräyksen riistanhoitopiirien pyyntilupien enimmäismäärästä ja rajoittaa näin niiden päätösvaltaa. Kuluvana talvena poronhoitoalueen ulkopuolella ainoastaan Kainuun ja Pohjois-karjalan riistanhoitopiirit saivat myöntää sudenpyyntilupia alueellaan. Myönnettäviä lupia niillä oli yhteensä 18. Tämän lisäksi poronhoitoalueella riistanhoitopiirien sallittiin myöntää yhteensä 10 lupaa. Alueelliset viranomaiset saattoivat siten tarvittaessa myöntää luvat 28 suden metsästämiseksi.

Riistanhoitopiirien pyyntilupien lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi tapauskohtaisen harkinnan jälkeen myöntää poikkeusluvan suden tappamiseksi. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa lupahakemuksessa esitetyt tiedot ja paikallisen riistanhoitopiirin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä poronhoitoalueella Paliskuntain yhdistyksen lausunnot.

Oli sitten kyse alueellisen viranomaisen pyyntiluvasta tai ministeriön poikkeusluvasta, luvan päätösharkinnassa on otettava huomioon EU:n luontodirektiivi. Jotta voidaan varmistua direktiivin velvoitteiden täyttymisestä ja ottaa huomioon suden esiintymisalueilla asuvien ihmisten tarpeet, sudenmetsästyksessä noudatetaan Suomen susikannan hoitosuunnitelman linjauksia.

Poronhoitoalueella sudet ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja

Erityisesti poronhoitoalueen eteläosissa sudet ovat aiheuttaneet merkittäviä vahinkoja jo usean vuoden ajan. Suurpetojen aiheuttamat vahingot porotaloudelle nousivat vuonna 2006 jo 2,1 miljoonaan euroon. Poronhoitoalueella sallittiin tänä vuonna 13 suden tappaminen. Näistä 12 suden osalta päätöksen teki maa- ja metsätalousministeriö.

Pyyntilupia kohdennettiin pihoissa käyviin susiin

Poronhoitoalueen ulkopuolella tapettiin tänä vuonna 25 sutta. Näistä 11 sutta metsästettiin riistanhoitopiirien pyyntilupien perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi lupia etenkin säännöllisesti pihapiireissä liikkuvien susien metsästämiseksi. Ministeriö salli 9 suden tappamisen. 

Lisäksi poliisi myönsi luvat 5 suden tappamiseksi. Poliisilla on oikeus määrätä tapettavaksi ihmisille välitöntä vaaraa aiheuttavia, sairaita tai vahingoittuneita susia.

Susikanta on kasvanut metsästyksestä huolimatta

Lisääntyneestä metsästyksestä huolimatta susikanta on kaksinkertaistanut Suomessa 2000-luvulla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa oli viime syksynä arviolta runsaat 250 sutta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 52283


<< paluu etusivulle

Metsästyskaudella 1.10.2006 - 31.3.2007 pyydetyt sudet

  Rhp  MMM  Poliisi
 Etelä-Savo      2
 Kainuu  7  8*  
 Kymi    2  
 Lappi    2  
 Oulu  1  2*  2
 Pohjois-Häme    1  
 Pohjois-Karjala  4    1
 Pohjois-Savo    6  
 Yhteensä  12  21  5
* Oulun rhp:stä pyydetty yksi susi ja Kainuusta kaksi porovahinkoja aiheuttanutta sutta MMM:n luvalla huhtikuussa 2007 (tilanne 4.5.2007)

Rhp: Riistanhoitopiirien myöntämillä pyyntiluvilla metsästetyt sudet.

Mukana eivät ole luonnonmukaisesti kuolleet sudet.

Lähde: Metsästäjäin Keskusjärjestö

www.rktl.fi / www.riista.fi / www.metsa.fi / www.mmm.fi

Sarvi-uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen ja siltä poistuminen: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta