Sarvi - Riista-asioiden uutiskirje

toukokuu 2007
www.suurpedot.fi - kehittyvä tietokanava suurpedoista

Suurpetokantojen kasvu on tuonut Suomen riistaviranomaisille aivan uudet haasteet. Erityisesti susikannan nopea levittäytyminen uusille alueille nostaa toistuvasti esiin kysymyksiä petojen vaarallisuudesta, niiden liikkumisesta, ravinnosta ja käyttäytymisestä. Myös jälkien tunnistaminen tuottaa ongelmia: koiran, ilveksen vai suden jäljet on tavallinen kysymys, jota kyläkunnilla pohditaan. Samoin vastuukysymykset askarruttavat: kenelle petoasiat kuuluvat, keneltä saa apua suurpeto-ongelmissa?

Riistanhoitopiirit, riistanhoitoyhdistykset ja noin 1 500 suurpetoyhdysmiehen verkosto muodostaa maan kattavan järjestelmän, joka pystyy vastaamaan moniin suurpetoja koskeviin kysymyksiin. Tuon järjestelmän kautta riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos saa myös muun muassa suurpetohavaintoaineiston. 

Monet ihmiset kaipaavat kuitenkin lisää tietoa. He haluavat itse etsiä yksityiskohtia ja muodostaa saamansa tiedon pohjalta omakohtaisen käsityksen suurpedoista. Tämän vuoksi on olemassa selkeä tarve kaikkien tavoitettavalle suurpeto-portaalille, josta voi päästä myös linkkien kautta yhä tarkemman tiedon lähteille.

Kuuma ja kiinnostava aihe

Suurpetoasia on myös kuuma ja tiedotuksellisesti haastava aihe. Suurpedoista on liikkeellä hyvin arvovärittynyttä tietoa ja mediassa kiistellään usein petojen aiheuttamista uhkista ja vahingoista. Suurpetoihin  liittyy myös paljon sellaista keskustelua, mikä kytkeytyy haja-asutusalueiden muihin ongelmiin ja ihmisten oikeuksiin päästä vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittymiseen. Myös petopelot vaikuttavat keskustelun sävyyn.

Kun suurpedoista, erityisesti sudesta, on tullut jonkinlainen ympäristöpoliittinen kiistakapula, on neutraalin ja monipuolisen tiedon saatavuus ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2002 avatun Metsähallituksen ylläpitämän suurpeto-portaalin, www.suurpedot.fi, kävijämäärä on noussut tasaisesti. Vuonna 2005 sivuilla kävi noin 70 000 ihmistä ja vuonna 2006 jo pitkälti yli 100 000. Talven 2007 alkukuukausina on (tammi –huhtikuu) kävijöitä ollut jo noin 100 000. Suurpeto-portaali on todellakin löydetty.

Kehitystyö käynnissä

Suurpedot.fi-sivusto on perustettu vuonna 2002. Koska Suomessa on useita organisaatioita, jotka ovat tekemisissä suurpetoasioiden kanssa, on portaalin sisällöllinen kehittäminen ratkaistu yhteistyön kautta. Metsähallitus on kutsunut ohjausryhmän kehittämään ja suuntaamaan suurpetosivustoa. Ryhmässä on edustajia maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, Metsästäjäin Keskusjärjestöstä, Suomen luonnonsuojeluliitosta ja Kuhmon kaupungista. Kuhmon kaupunki on mukana, koska siellä sijaitsee Metsähallituksen luontokeskus Petola.

Sivustot sisältävät nykyisellään noin 600 liuskaa suurpetotietoutta. Niiden keskeinen tavoite on välittää kiihkottomasti tietoa ja tarjota monipuolisia linkkejä myös muihin vastaaviin sivustoihin. Sivustojen uusiminen on parhaillaan käynnissä. Tietomäärää lisätään, sen rakenne uusitaan ja sen navigointia – eli liikkumista sivuston sisällä tiedosta toiseen – on tarkoitus parantaa ja monipuolistaa. Muutokset perustuvat pitkälti käyttäjätutkimuksiin. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä versioita suunnitellaan. Portaalien ylläpito edellyttää jatkuvaa työtä ja päivittämistä. Jos uudistaminen etenee aikataulussa, jo ensi syksyn aikana suurpetosivusto avautuu käyttäjilleen uudella ilmeellä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jukka Bisi, Metsähallitus, luontopalvelut, puh. 040 537 0993

www.suurpedot.fi

<< paluu etusivulle

www.rktl.fi / www.riista.fi / www.metsa.fi / www.mmm.fi

Sarvi-uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen ja siltä poistuminen: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta