www.suurpedot.fi - kanalen för info om stora rovdjur under utveckling

Tillväxten inom stammarna av stora rovdjur har medfört utmaningar för de finländska jaktmyndigheterna. Särskilt vargstammens snabba utbredning till nya områden väcker återkommande frågor om rovdjurens farlighet, rörlighet, näring och beteende. Också identifieringen av rovdjurens spår orsakar problem. Är spåren av hund, lodjur eller varg frågas det ofta i byalagen. Likaså ger ansvarsfrågorna huvudbry: vem sköter rovdjursfrågor, vem hjälper vid problem med stora rovdjur?

Nätverket av jaktvårdsdistrikt, jaktvårdsföreningar och de omkring 1 500 kontaktpersonerna för observationer av stora rovdjur bildar ett täckande system i landet, som kan svara på de flesta av frågorna om stora rovdjur. Via det här systemet får också vilt- och fiskeriforskningsinstitutet sitt material om observationer av stora rovdjur. 

Många människor saknar ändå mera information. De vill själva ta reda på detaljer och utgående från fakta de fått bilda sig en egen uppfattning om de stora rovdjuren. Därför finns det ett klart behov av en portal för stora rovdjursinfo som är tillgänglig för alla och från vilken man via länkar kan nå källorna för mera detaljerad info.


Hett och intresseväckande ämne
 
Frågan om de stora rovdjuren är också ett hett och  informationsmässigt utmanande ämne. Det finns en hel del värdeladdad information i rörelse kring de stora rovdjuren och i medierna tvistas det ofta om hot och skadegörelse som åsamkas av dem. Med de stora rovdjuren är också mycken sådan diskussion förbunden som är knuten till övriga problem i glesbygderna och människors rätt att kunna påverka utvecklingen av sin egen livsmiljö. Också rädslan för rovdjuren inverkar på tonen i diskussionen.

Eftersom de stora rovdjuren och särskilt vargen har blivit ett slags miljöpolitiskt stridsäpple är tillgången på neutral och mångsidig info en fråga av största vikt. Antalet besökare på Forststyrelsens 2002 öppnade stora rovdjursportal, www.suurpedot.fi, har oavbrutet ökat. 2005 besöktes portalen av omkring 70 000 personer och 2006 redan av långt över 100 000. Under de första månaderna 2007 har portalen redan besökts nästän 100 000 personär. Sajten för stora rovdjur har verkligen blivit upptäckt.   

Utvecklingsarbete på gång

Webbplatsen Suurpedot.fi öppnades 2002. Eftersom det i vårt land finns ett flertal organisationer som har att göra med de stora rovdjuren har den innehållsmässiga utvecklingen av portalen lösts genom samarbete. Forststyrelsen har kallat en styrgrupp för att utveckla och dra upp riktlinjer för webbplatsen. I styrgruppen har ingått företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Jägarnas centralorganisation, Finlands naturskyddsförbund och Kuhmo stad. Kuhmo stad är med för att Forststyrelsens naturum Petola är beläget i staden.  
   
Webbplatsen omfattar för närvarande omkring 600 sidor info om stora rovdjur. De centrala målen för sidorna är att förmedla balanserad information samt att erbjuda mångsidiga länkar till andra motsvarande sajter. Förnyandet av portalen är som bäst på gång. Mängden fakta utökas, strukturen förnyas och därtill är det meningen att förbättra navigeringen och göra den mångsidigare. Förändringarna grundar sig i stor utsträckning på användarenkäter. Även svensk- och engelskspråkiga versioner planeras. Upprätthållandet av portalen förutsätter fortlöpande arbete och uppdatering. Om förnyandet framskrider tidtabellsenligt öppnas sajten för stora rovdjur redan inkommande höst med en ny profil för sina användare.  

Ytterligare info:

överinspektör Jukka Bisi, Forststyrelsen, naturtjänster, tfn 040-537 0993

www.suurpedot.fi

<< Till ingångssidan


 

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer