Ammenna ajankohtaiset riista-asiat Sarvesta!

toukokuu 2007

Sarvi on uusi riista-asioiden uutiskirje, jonka sinulle tuottavat yhdessä maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsästäjäin Keskusjärjestö ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Sarvessa kerromme ajankohtaisesti riista-asioista. Aihepiirit kattavat tärkeät kuulumiset riistapolitiikasta alan tutkimukseen ja käytännön riistanhoitoon asti. Uutiskirjeellä pyrimme lisäämään tietoa muun muassa riistakannoista, kantojen hoidosta ja tutkimuksesta.

Lue lisää


Uutiset

www.suurpedot.fi - kehittyvä tietokanava suurpedoista

Suurpetokantojen kasvu on tuonut Suomen riistaviranomaisille aivan uudet haasteet. Erityisesti susikannan nopea levittäytyminen uusille alueille nostaa toistuvasti esiin kysymyksiä petojen vaarallisuudesta, niiden liikkumisesta, ravinnosta ja käyttäytymisestä.

Lue lisää

Susikanta vahvistuu ja levittäytyy uusille alueille

Susien lukumäärä Suomessa on yli kaksinkertaistunut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Suomessa oli viime syksynä arviolta runsaat 250 sutta. Pyyntiluvilla on kuluvan talven aikana tapettu 33 yksilöä, mutta kanta näyttäisi siirtyvän alkavaan lisääntymiskauteen aiempaa vahvempana.

Lue lisää

Riistaeläinkannat tarvitsevat suunnitelmallista hoitoa ja suojelua

Riistaeläinkantoja halutaan hoitaa ja suojella. Usein eri tahojen näkemykset hoidosta ja suojelusta ovat kuitenkin hyvin ristiriitaiset. Erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi maa- ja metsätalousministeriössä on laadittu tietyille riistaeläimille valtakunnalliset hoitosuunnitelmat.

Lue lisää

Viime talvena Suomessa tapettiin 38 sutta

Talvella 2006 - 2007 Suomessa tapettiin viranomaisten myöntämien lupien perusteella 38 sutta. Vuosi sitten vastaava luku oli 17. Susia pyydettiin siten yli tuplasti enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää


Tapahtumat

Huippuseminaari suurpedoista kiinnostuneille

Suomalaiset suurpedot – monitavoitteista kannanhoitoa

Paikka: Kuhmo, Kuhmo-talo
Aika: 11.-12.6.2007

Metsästäjäin Keskusjärjestö järjestää yhteistyössä Kainuun riistanhoitopiirin ja Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen kanssa suurpetoseminaarin Kuhmossa. Seminaarin tarkoituksena on välittää tietoa kaikille suurpetoasioista kiinnostuneille.

Lue lisää


 

www.rktl.fi / www.riista.fi / www.metsa.fi / www.mmm.fi

Sarvi-uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen ja siltä poistuminen: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta