Nyhetsbrevet Sarvi ger information om aktuella viltfrågor

maj 2007

Nyhetsbrevet Sarvi produceras i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Jägarnas Centralorganisation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

I Sarvi berättar vi om aktuella frågor inom viltsektorn. Du får läsa de senaste nyheterna till exempel om jaktpolitik, forskning och viltvård. Med hjälp av nyhetsbrevet vill vi sprida information om bland annat viltstammar samt förvaltning och forskning av stammarna.

Läs mera


Nyheter

www.suurpedot.fi - kanalen för info om stora rovdjur under utveckling

Tillväxten inom stammarna av stora rovdjur har medfört utmaningar för de finländska jaktmyndigheterna. Särskilt vargstammens snabba utbredning till nya områden väcker återkommande frågor om rovdjurens farlighet, rörlighet, näring och beteende.

Läs mera

Vargstammen stärks och breder ut sig till nya områden

Antalet vargar har mer än fördubblats i vårt land under de senast förflutna tio åren. Senaste höst fanns det uppskattningsvis drygt 250 vargar i Finland. Med stöd av jaktlicenser har det under den gångna vintern dödats 33 exemplar, men trots det förefaller det som om stammen skulle gå in i den fortplantningsperiod som nu börjar ännu starkare än tidigare.

Läs mera

Viltstammar behöver målmedveten förvaltning och skydd

Vi vill förvalta och skydda viltstammar men vi har ofta motstridiga uppfattningar om dessa frågor. För att harmonisera de olika ståndpunkterna har det på jord- och skogsbruksministeriet utarbetats landsomfattande förvaltningsplaner för vissa vilt. 

Läs mera 


I Finland fälldes 38 vargar i vintras

Vintern 2006-2007 fälldes 38 vargar med stöd av myndighetstillstånd. För ett år sedan var antalet eliminerade vargar 17, dvs. i år fälldes dubbelt så många vargar jämfört med förra året.

Läs mera


Evenemang

Toppseminarium för intresserade av stora rovdjur

Våra stora rovdjur – stamförvaltning med många mål
Plats: Kuhmo, Kuhmohuset
Tid: 11-12.6.2007

Jägarnas Centralförbund arrangerar i Kuhmo i samarbete med Kajanalands jaktvårdsdistrikt och Kuhmo jaktvårdsförening ett seminarium om våra stora rovdjur. Syftet med seminariett är att förmedla information till alla som är intresserade av frågor kring de stora rovdjuren.

Läs mera

Vilt- och fiskeriforskningen / Jägarnas centralorganisation / Forststyrelsen / Jord- och skogsbruksministeriet
Om du vill komma med på nyhetsbrevet Sarvis sändlista eller ta bort dig från listan, skickar du ett meddelande till: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer