På svenska
  helmikuu 2009
*

Suurpetohavainnot sähköistyvät

Suden jälkiRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitos uudistaa vuoden 2009 aikana suurpetohavaintojen kirjausta ja raportointia. Uutta on se, että suurpetoyhdyshenkilöt kirjaavat tiedot järjestelmään itse ja voivat myös hakea sieltä tietoja.

Vapaaehtoisten suurpetoyhdyshenkilöiden keräämät suurpetohavainnot ovat perusta RKTL:ssä vuosittain tehtävälle arviolle suurpetojen lukumääristä. Nykyinen menettely, jossa petoyhdyshenkilön kirjaama havainto jatkaa matkaansa postitse lomakkeella ja kartalla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen tallentamista varten, on ollut hidas.  

Tutkija Samuli Heikkinen RKTL:stä kertoo, että Tassuksi ristityllä järjestelmällä pyritään tarjoamaan suurpetohavainnointiin osallistuville sekä uusi väline havaintojen tallennukseen että tietoa nopeasti hyödynnettävässä muodossa. Uudesta järjestelmästä petoyhdyshenkilöt voivat hakea vaikka päivittäin raportin tehdyistä havainnoista – aiemmin tieto oli käytettävissä noin vuoden viiveellä.

Ajantasaisuuden lisäksi uudistuksen toivotaan lisäävään erityisesti suurpetokannoista saatavan tiedon määrää ja laatua. Tämä on tarpeen, jotta suurpetojen runsaus ja alueellinen jakautuminen olisi helpommin ja tarkemmin arvioitavissa.

- Tassu on hyvä esimerkki uudesta työkalusta, jonka halutaan hyödyttävän koko riistakonsernia suurpetoyhdyshenkilöistä ja metsästäjäorganisaatiosta tutkimukseen ja ministeriöön asti. Riistakonsernin strategiassa päämääränä on muun muassa turvata tieteellisesti luotettavan ja ajantasaisen riistatiedon tuottaminen ja tehostaa riistakonsernin toimintaa uusilla sähköisillä palveluilla. Tähän haasteeseen Tassulla halutaan vastata, neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä linjaa.

Testaus alkanee maaliskuussa

Tavoitteena on aloittaa maalis-huhtikuussa järjestelmän testaus pienellä porukalla, muun muassa riistanhoitopiirien edustajien kanssa. Tämän jälkeen käydään parannusehdotukset läpi ja vasta sen jälkeen järjestelmä valmistuu.

-    Aikataulussa on pysytty hyvin. Järjestelmä saadaan jo ehkä keväällä käyttöön. Kevät ja syksy kuluvat todennäköisesti suurpetoyhdyshenkilöiden koulutukseen, Samuli Heikkinen kaavailee.

RKTL:n edustajat ovat koulutuksissa mukana - näin päästään lähemmäksi kentällä toimivia suurpetoyhdyshenkilöitä ja palaute saadaan ilman välikäsiä.

Tassuun tehdään erilaisia käyttäjätasoja. Kaikki eivät siten pääse näkemään kaikkia tietoja, ja tallennuksia pääsevät tekemään vain tietyt henkilöt. Jollain aikavälillä myös suuri yleisö pääsee katselemaan rajatusti järjestelmän tietoja. Myöhemmin Tassuun saatetaan lisätä mahdollisuus kirjata suurpetojen aiheuttamia vahinkoja.

Tavoitteena helppokäyttöisyys

Järjestelmää käytetään internet-yhteyden välityksellä ja sovelluksesta tulee valikkopohjainen, jotta järjestelmä olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Järjestelmästä tehdään sellainen, että se toimii myös hitaammilla internet-yhteyksillä.

Tassun rinnalla pidetään tarvittavan ajan käytössä myös vanha kirjaamisjärjestelmä. Näin pyritään varmistamaan, että kaikki havainnot päätyvät RKTL:n tietoon.


Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:
Tutkija Samuli Heikkinen, puh. 020 575 1873, etunimi.sukunimi@rktl.fi

Kuva: Samuli Heikkinen


<<Paluu etusivulle