På svenska
  helmikuu 2009
 
Riistakonserni haluaa vahvistaa riistapolitiikan merkitystä ja yhteiskunnallista painoarvoa


Riistakonsernin strategiaprosessi luo perustan riistapolitiikan päätöksenteolle ja yhteiselle toiminnan suunnittelulle. Yhteisen strategian avulla tehostetaan konsernin toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan riistapolitiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  Lue lisää

Uutiset

*

Suurpetohavainnot sähköistyvät

Suden jälkiRiista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos uudistaa vuoden 2009 aikana suurpetohavain-
tojen kirjausta ja raportointia. Uutta on se, että suurpetoyhdys-
henkilöt kirjaavat tiedot järjes-
telmään itse ja voivat myös hakea sieltä tietoja. Lue lisää

 

*

Suurpetoyhdyshenkilö varmistaa petohavainnot

Kun nurmijärveläisen Markku Tuomisen puhelin pirahtaa, soittaja on usein joku paikka-
kuntalainen, joka ilmoittaa tekemästään suurpetohavain-
nosta. Tuominen ajaa paikalle tarkistamaan havainnon oikeellisuuden, sillä hän on alueensa suurpetoyhdyshenkilö. Lue lisää
*

Metsästäjät voivat ostaa luvan tekstiviestillä

Metsähallituksen metsästys-
luvat muuttuivat 2009 alusta. Nyt esimerkiksi pienriistan metsäs-
täjät voivat hankkia lupansa tekstiviestillä enintään kolmeksi vuorokaudeksi. Samalla muut-
kin luvat uudistuivat. Lue lisää
*

Metsästäjä noudattaa eettisiä ohjeita

Metsästyskulttuuriin kuuluu tiettyjen yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintatapojen kunnioittaminen. Metsästäjän eettisissä ohjeissa korostetaan riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista sekä oikeudenmukaisuutta. Lue lisää

Edelliset Sarvi-uutiskirjeet

Ajankohtaista