Tulosta På svenska
  maaliskuu 2010

Euroopan vesilinnut pesivät Suomen kosteikoilla

Euroopan vesilintukantojen tärkeimmät pesimäalueet ovat suomalaisilla kosteikoilla. Siksi Suomella onkin suuri vastuu hoitaa näitä vesilintujen pesimäympäristöjä, joista suuri osa sijaitsee arkiluonnossa eli suojelualueiden ulkopuolella tavallisilla maa- ja metsätalousalueilla. Lue lisää

Uutiset

*

Suomeen ensimmäiset riistan mallitila –tunnukset

Kaksi suomalaista riistatilaa on päässyt mukaan eurooppalaiseen Wildlife Estate –verkostoon. Tunnustettujen mallitilojen verkosto kattaa tällä hetkellä noin 70 tilaa tai aluetta eri Euroopan maista. Lue lisää

 

*

Kärsivä riekko saa uutta elintilaa

Havumetsävyöhykkeen riekko on kärsinyt soiden metsittämisestä. Nyt suunta on toinen: metsäriekolle on ennallistettu 1000 hehtaaria vanhaa suota, ja työ jatkuu. 
Lue lisää
*

Riistapellot tarjoavat ravintoa ja suojapaikkoja

Vuodesta 2009 lähtien viljelijä on voinut saada maatalouden ympäristötuen luonnonhoitopeltotukea perustaessaan riistapellon. Riistapellot kuuluvat ryhmään monimuotoisuuspellot, joiden perustoimenpiteistä maksetaan 300 euroa / ha/ vuosi. Lue lisää
*

Kauhajoelle syntyi peltopyyparatiisi luonnonhoitopeltotuella

Peltopyyn tulevaisuus on kiinni siitä, kuinka paljon paikalliset metsästäjät ja maanviljelijät panostavat peltoluonnon hyvinvointiin. Kauhajoella metsästysseuran ja viljelijöiden yhteistyö ja uusi luonnonhoitopeltotuki synnyttivät 200 hehtaaria riistapeltoja. Lue lisää
*

Vieraslaji supikoira käyttää osin eri elinympäristöjä kuin mäyrä

Supikoira on meillä vieraslaji ja mäyrä taas alkuperäinen asukkimme. Ne käyttävät osin samoja pesiä ja liikkuvat samoilla alueilla. Supikoirien ja mäyrän mahdollista kilpailua elintilasta on selvitetty mm. Turun Ruissalossa. Lue lisää

Ajankohtaista

Arkisto