Skriv ut Suomeksi
  mars 2010
Europas sjöfåglar häckar på våtmarkerna i Finland

De europeiska sjöfågelbeståndens viktigaste häckningsområden finns på finländska våtmarker. Därför har vårt land ett stort ansvar för förvaltningen av dessa häckningsmiljöer, för en stor del av dem finns i vardagsnaturen, dvs ytterom skyddsområdena i vanliga jord- och skogsbruksområden. Läs mera

Nyheter

*

De första beteckningarna för modellviltgårdar till Finland

Två finska viltgårdar har kommit med i det europeiska nätverket Wildlife Estates. Nätverket av godkända modellgårdar omfattar för närvarande cirka 70 gårdar eller områden i olika europeiska länder. Läs mera

 

*

Den trängda ripan får nytt livsrum

Barrskogszonens ripor har lidit av beskogningen av myrarna. Nu är trenden en annan: 1 000 hektar gamla myrar har restaurerats för skogsripan och arbetet fortsätter. Läs mera
*

Viltåkrar erbjuder vilda djur näring och skydd

Sedan år 2009 har odlare som anlägger en viltåker haft möjlighet att få naturvårdsåkerstöd från jordbrukets miljöstöd. Viltåkrar ingår i gruppen mångfaldsåkrar, och stödet för grundläggande åtgärder på åkrar i denna grupp är 300 euro/ha/år. Läs mera

*

I Kauhajoki ledde naturvårdsstödet till ett paradis för rapphöns

Rapphönans framtid hänger på hur mycket lokala jägare och jordbrukare satsar på åkernaturens välbefinnande. Samarbetet mellan Kauhajoki jaktförening och odlarna och det nya naturvårdsstödet resulterade i 200 hektar viltåkrar. Läs mera
*

Mårdhunden, en främmande art som delvis nyttjar samma habitat som grävlingen

Mårdhunden är hos oss en främmande art medan grävlingen är en ursprunglig inbyggare. De använder delvis samma bon och rör sig inom samma områden. Den eventuella konkurrensen om livsrum mellan mårdhund och grävling har undersökts i bl.a. Runsala i Åbo. 
Läs mera

Aktuellt

Tidigare nyhetsbrev