Tulosta På svenska
  Kesäkuu 2012
*

ECOSEAL etsii ratkaisuja hylkeiden ja kalastuksen välisen ristiriidan vähentämiseksi

Kansainvälisessä ECOSEAL-hankkeessa selvitetään hylkeiden ravinnonkäyttöä ja vaikutusta etenkin rannikkokalastukseen. Lisäksi selvitetään ihmisen aiheuttaman kuolleisuuden, kuten metsästyksen, vaikutusta hyljekantoihin. Lue lisää
*

Suurriistavirka-apu – aktiivista kansalaistoimintaa yhteiskunnan apuna

Suurriistavirka-apu SRVA sai nykyisen toimintamallinsa toukokuussa 2009. Kuluneen kolmen vuoden aikana metsästäjät ovat tehneet tuhansia hirvieläinonnettomuuksiin liittyviä toimeksiantoja ja kymmeniä suurpetojen karkotuksiin ja joskus myös niiden lopettamiseen liittyviä tehtäviä. Lue lisää
*

Hoitosuunnitelmat turvaavat metsähanhen tulevaisuuden

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt metsähanhikannan kansallisen hoitosuunnitelman valmistelun. Myös kansainvälinen hoitosuunnitelma on suunnitteilla. Suomi on ilmaissut EU:n komissiolle kiinnostuksensa olemaan vetovastuussa sen laatimisessa. Lue lisää
*

Riekko kiittää metsästysluparahoista

Metsähallitus on alkanut korostaa viestinnässä sitä, miten luonto hyötyy metsästäjien ostamista luvista. Hyvä esimerkki on riekko, jonka osa ehti jopa ennustaa katoavan metsävyöhykkeeltä. Nyt kelpaa jo esitellä hyviä tuloksia. Lue lisää
*

Metsäkanalintujen metsästysajat pohjautuvat nyt uunituoreeseen laskentatietoon

Suomalaisten metsästäjien vapaaehtoistyönä keräämä riistalaskentatieto on johtamassa ainutlaatuisiin tietojohtamisen sovelluksiin. Riistakolmioverkosto koostuu noin 1200:sta kolmion muotoisesta, metsämaastoon perustetusta vakiolaskentareitistä. Lue lisää
*

Arkisto

Sarvi on riista-asioista kertova uutiskirje jonka tuottavat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.