Hirvenmetsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina

syyskuu 2007

Syyskuun viimeisenä lauantaina alkavaan hirvenmetsästykseen osallistuu yli satatuhatta metsästäjää. Syksyn hirvenmetsästykseen myönnettiin hieman yli 53 300 pyyntilupaa, joka on valtakunnantasolla vajaa viidennes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lue lisää


Uutiset

Autoilijoita opetetaan välttämään hirvieläinonnettomuuksia

Suomessa sattuu vuosittain runsaasti liikenneonnettomuuksia, joissa osallisena on hirvieläin. Tapaturmia halutaan nyt vähentää lisäämällä kuljettajien tietoutta onnettomuuksiin vaikuttavista tekijöistä.


Lue lisää

Hirvikanta pieneni vuonna 2006

Suomen hirvikannan koko oli noin 79 000 - 93 000 hirveä syksyn 2006 jahdin jälkeen. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 15 prosenttia.

Lue lisää

Hirvi - poliittinen eläin?

Viime vuosina on käyty vilkasta yhteiskunnallista keskustelua hirvistä, erityisesti niiden aiheuttamista liikenne- ja metsävahingoista sekä hirvikannan koosta. Osittain kärkeväksikin yltynyt keskustelu on luonut luonnontieteellisen hirvitutkimuksen rinnalle yhä enemmän kysyntää myös yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle.


Lue lisää

Hirvenmetsästys jatkuu joulukuun loppuun

Hirvenmetsästysaikaa on pidennetty viidellätoista päivällä metsästyskauden loppupäästä. Aiemmin hirvenmetsästys päättyi 15. joulukuuta.

Lue lisää

Metsästyspainetta valtion pohjoisilla hirvimailla

Vahvat hirvikannat ja kasvaneet lupamäärät Pohjois-Suomessa ovat luoneet sekä uutta tarjontaa että kysyntää valtion maille. Tarjotessaan metsästysmahdollisuuksia valtion mailla Metsähallitus joutuu asettamaan etusijalle sellaisen metsästäjän, joilla ei ole muuta kohtuullista hirvenmetsästysmahdollisuutta.

Lue lisää

Hirvitutkija etsii vastauksia käytännön ongelmiin

Hirvikannan koon ja rakenteen selvittäminen ja etenkin alueellisen vaihtelun havaitseminen antavat tärkeää pohjatietoa metsästyksen suunnitteluun. Arvioiden muodostaminen liikkuvista metsäneläimistä ei ole ihan yksinkertaista, kertoo tutkija Jyrki Pusenius Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta.

Lue lisää


Edelliset Sarvi-uutiskirjeet

www.rktl.fi / www.riista.fi / www.metsa.fi / www.mmm.fi

Sarvi-uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen ja siltä poistuminen: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta