Kosteikkostrategia on kosteikkojen ja metsästettävien vesilintujen hoitosuunnitelma

kesäkuu 2008


Kansallisen riistataloudellisen kosteikkostrategian työstäminen on loppumetreillä ja strategia valmistunee vielä tämän vuoden aikana. Se on yhdistetty kosteikkoelinympäristöjen ja metsästettävien vesilintujen hoitosuunnitelma. Tavoitteena on hoitaa nykyisiä kosteikkoja ja perustaa uusia.

Lue lisää


Uutiset

Riistalintujen elinympäristöjen hoitoa tehostetaan valtion mailla

Viime vuonna käynnistyi ”Riistan elinympäristöjen aktiivinen hoito valtion mailla” (REAH) -projekti. Valtakunnallisessa projektissa kunnostetaan, ennallistetaan, kehitetään tai luodaan uusia riistaeläinten elinympäristöjä erityisesti metsätalouden jouto- ja kitumaa-alueilla.


Lue lisää

Peltopyykanta kasvaa hoitosuunnitelman avulla

    - Siellä missä peltopyy viihtyy, avoin luonto voi hyvin ja monimuotoisuus kukoistaa, toteaa maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikkö Christian Krogell. Peltopyyn hoitosuunnitelma on kutakuinkin valmis. Siihen sisältyy yksittäisen lajin säilyttämisen lisäksi myös maiseman ja luonnon hoito.


Lue lisää

Elinympäristömallit etsivät sopivia elinalueita peltopyille

Tutkimuksen tehtävänä on luoda peltopyyn esiintymisaineistoon perustuvia elinympäristönvalintamalleja, joiden avulla nykymaatalousympäristöstä voidaan kartoittaa mahdolliset esiintymisalueet. Mallit antavat myös osviittaa siitä, miten elinympäristöjä voitaisiin parantaa peltopyyn hyväksi.

Lue lisää

Vesilinnusto muuttuu - laulujoutsen ei uhkaa riistasorsien kantoja

Vesilintuyhteisöjen lajisto ja lajien runsaussuhteet muuttuvat ajan myötä. Lajien häviäminen ja uusien lajien ilmaantuminen yhteisöön tapahtuvat usein vaivihkaa, mutta joskus lajistomuutokset voivat olla hyvinkin näkyviä. Laulujoutsenen paluu ja levittäytyminen koko Suomeen on ollut ehkä silmiinpistävin muutos vesilintuyhteisöissämme.


Lue lisää

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö koordinoi peltopyyhanketta

Pari vuotta sitten perustettu Luonnon- ja riistanhoitosäätiö tähtää peltopyykannan palauttamiseen lajin entisille pääesiintymisalueille. Säätiö koordinoi peltopyyn hoitosuunnitelman täytäntöönpanoa ministeriön ohjauksessa.


Lue lisää

Tiivistetyt ohjeet kosteikon rakentajalle

Ruotsalaisten 50 -50 -50 muistisääntö kosteikon rakentajalle on erittäin hyvä -  50 % avovettä, 50 % pinta-alasta mosaiikkimaista kasvillisuutta ja mahdollisimman suuri osa alle 50 cm syvyistä aluetta. Kosteikon monimuotoisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota lisäämällä rantaviivan pituutta niemekkeiden, saarten ja rannan muotoilulla.

Lue lisää


Sarvi on mukana Riihimäen Erämessuilla 5.-8.6.

www.riihimaenmessut.fi