Tulosta På svenska
  kesäkuu 2009
*

Kansallinen luonnonvarastrategia julkistettiin: Riistakonserni näyttää mallia

Sami NiemiJuuri julkistetun Kansallisen luonnonvarastrategian tavoitteena on sitouttaa toimijat laajapohjaisella valmistelulla niin sanottuihin sektoristrategioihin. Riista-alan lajikohtaiset kannanhoitosuunnitelmat on valmisteltu juuri tällä tavoin – laajalti eri intressiryhmiä projektiin sitouttaen.

Suomen Metsäyhdistyksen vuonna 2007 teettämä laajapohjainen Luodin-esiselvitys johti kansallisen luonnonvarastrategian syntyyn. Strategian, jolla haetaan Suomelle kansainvälisesti johtavaa roolia luonnonvarojen hyödyntämisessä ja hallinnoinnissa, valmistelun vetovastuussa on ollut Sitra – Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – ja strategian valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita. Miten tähän kansallisesti merkittävään strategiaan sitten istuu riistapolitiikan uunituore strategia ja Julkinen riistakonserni, sitä kysyimme Sami Niemeltä maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosastolta.

Riista-ala on Suomessa aina ollut etulinjassa, edelläkävijä monella tavalla. Kestävän käytön mukainen metsästys on meillä ollut itsestään selvyys jo viimeiset 100 vuotta. Jo vuonna 1964, aivan ensimmäisten joukossa siirryimme pakollisen metsästäjätutkinnon käyttöön. Riistalaskentamme ovat kansainvälisen ”kadehdinnan kohteena” ja aikajanoja löytyy vuosikymmenten taakse. Riista onkin se osa luonnonvaroja, jonka hyödyntäminen on meillä hyvässä ja suunnitelmallisessa hallinnassa.

- Meidän kannaltamme tärkeintä tässä prosessissa on, että luonnonvarat nostetaan keskusteluun. Tähän asti on keskusteltu vain monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta ja sivuutettu luonnonvarat merkittävänä voimavarana, Sami Niemi korostaa.

- Me olemme tämän meidän yhteisen riistakonsernistrategiamme ja esimerkiksi lajikohtaisten hoitosuunnitelmiemme osalta jo pitkällä tässä Sitran luotaamassa prosessissa. Riistakonserni on valmis ja näyttää mallia muille. Jo vuosituhannen vaihteessa tehdyt valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi.

Organisatoriset rajat madaltuvat

Sitran tavoitteena on madaltaa hallinnollisia ja organisatorisia rajoja ja nähdä luonnonvarat kokonaisuutena näistä em. rajoista piittaamatta. Sami Niemi korostaa, että juuri tästä on riistakonsernin strategiassa ollut kyse.

- Luonnonvarastrategian tavoitteena on sitouttaa toimijat laajapohjaisella valmistelulla niin sanottuihin sektoristrategioihin. Meidän lajikohtaiset hoitosuunnitelmamme, olivat ne sitten suurpetoja, hylkeitä tai hirviä koskevia, on valmisteltu juuri tällä tavoin – laajalti eri intressiryhmiä projektiin sitouttaen, Niemi täsmentää.

- Nämä sektoristrategiat ovat ylimaakunnallisia, ja Sitrakin korostaa juuri tätä eli maakunnalliset tai muut ihmisen luomat rajat eivät saa olla luonnonvarastrategian rajoitteena. Me olemme hoitosuunnitelmissa lähteneet riistalajikohtaisesti liikkeelle eli riistamaantieteestä – ei maakunta- tai riistanhoitopiirirajoista.

Vaikuttamisen paikka

Riistakonsernin synnyn ja Metsästäjäorganisaation evaluoinnin myötä syntynyt huoli riista-alan tulevaisuudesta on kääntynyt valtavaksi mahdollisuudeksi. Valtion aluehallintoremontti ALKU-hankkeineen on vahvistamassa maakuntien hallintoa. Samaan tähtää kansallinen luonnonvarastrategia.

- Nyt on metsästäjien demokraattisesti valitsemien riistanhoitopiirien luottamusmiesten iskun paikka. Omatoimisuuteen perustuva toiminta aktiivisten ja asiansa osaavien luottamusmiesten kautta, antaa huimat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan maakunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Riistanhoitopiirien hallituksilla on tässä avainrooli. Voidaan jopa puhua historiallisesta mahdollisuudesta, johon ei järjestelmien jäykkyyden takia ole aiemmin ollut juurikaan mahdollisuuksia, Niemi hehkuttaa.

Strategia elää koko ajan

Julkisen riistakonsernin strategiaa tehtäessä lähdettiin siitä oletuksesta, että ympäröivä yhteiskunta ja olosuhteet muuttuvat myös tulevaisuudessa. Tästä syystä strategiaa ei hakattu kiveen, vaan se elää ajan hengessä.

- Tärkeintä strategiassa on se, että sitä voidaan jatkuvasti kehittää ja muokata, päivittää ja oppia virheistä. Silloin meillä on toimiva ja käyttökelpoinen strategia. Sitran ajatukset kansallisen luonnonvarastrategian osalta ovat täysin yhteneviä meidän strategiamme kanssa, Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosastolta vahvistaa.

Kansallisen luonnonvarastrategian synty ja julkistaminen osoitti, että riista-ala on taas kerran etulinjassa, suunnan näyttäjänä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0400 238 505

Kuva: Mikaela Miekanmaa

<<Paluu etusivulle