Tulosta På svenska
  kesäkuu 2010

Työryhmä ehdottaa: Metsästysrikoksista ankarampia rangaistuksia

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa törkeän metsästysrikoksen lisäämistä rikoslakiin, jotta erityisen moitittavista teoista voitaisiin rangaista nykyistä ankarammin. Törkeästä rikoksesta määrättäisiin yleensä aina myös metsästyskielto. Lue lisää

Uutiset

*

Riekon nauru raikaa ennallistetuilla soilla

Mennyt talvi ja kevät antavat toiveita riekkokannan vahvistumisesta. Perustetuilla soidensuojelualueilla on ollut suuri merkitys erityisesti eteläisen Suomen riekkojen elinympäristöjen säilymisen turvaamisessa. Lue lisää

 

*

Suurpetokantojen arviointiin uusi laskennallinen malli

RKTL ja Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu kehittävät yhteistyössä uutta laskentamenetelmää suurpetokantojen arviointiin. Sen toivotaan lisäävän kanta-arvioiden luotettavuutta ja objektiivisuutta. Lue lisää
*

Metsästäjät tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä

Metsästäjät tekevät vuodessa yli 300 henkilötyövuotta vapaaehtoista työtä riistataloudessa. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään riistanhoitoyhdistysten hallinnossa, noin 66 henkilötyövuotta. Lue lisää
*

Riistahallinnon uudistus edennyt jouhevasti

Hanke Suomen riistakeskuksen perustamiseksi on siirtynyt odottamaan poliittisia päätöksiä. Nopeasti edennyt valmisteluprosessi on sujunut juohevasti. Mutta miksi hyvin toimivaa riistahallintoa ylipäätään halutaan muuttaa? Lue lisää

Arkisto