Skriv ut Suomeksi
  juni 2010
Arbetsgrupp föreslår: Strängare straff för jaktbrott

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att en ny bestämmelse om grovt jaktbrott ska fogas till strafflagen, så att strängare straff än för närvarande ska kunna dömas ut för särskilt klandervärda gärningar. I regel ska den som döms för grovt jaktbrott alltid också meddelas jaktförbud. Läs mera

Nyheter

*

Dalripans skratt ekar över restaurerade myrar

Efter den gångna vintern och våren finns det hopp för dalripstammen. De myrskyddsområden som inrättats har varit mycket viktiga för att trygga dalripans livsmiljöer, i synnerhet i södra Finland. Läs mera

 

*

En ny kalkylmässig modell för att uppskatta rovdjursstammarnas storlek ska utvecklas

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Tekniska högskolan vid Aalto-universitetet har startat ett samarbete för att utveckla metoderna för att uppskatta storleken av de stora rovdjurens stammar. Läs mera
*

Jägarna gör en stor frivillig arbetsinsats

Jägarnas frivilliga arbetsinsats i viltekonomin uppgår till drygt 300 årsverken. Mest frivilligarbete utförs inom jaktvårdsföreningarnas administration, ca 66 årsverken. Läs mera

*

Förnyelsen av viltförvaltningen framskrider smidigt

Projektet för inrättande av Finlands viltvårdscentral väntar nu på politiska beslut. Den snabbt fortskridande beredningsprocessen har förlöpt smidigt. Men varför vill man överhuvudtaget ändra på den välfungerande viltförvaltningen? Läs mera

Tidigare nyhetsbrev