Tulosta Suomeksi
  Oktober 2011
*

Skötseln av björn- och lodjursstammen har lyckats bra

Jaktkvoterna på lodjur och björn har väckt mycket diskussion under hösten. Båda arterna hör till strikt skyddade arter i EU:s habitatdirektiv. Jakten på lodjur och björn kan ändå vara hållbar.
*

Chans att påverka frågor som rör älgar

Arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för älg går in för en förväntad fas då intressentgrupperna regionvis kallas samman under september-oktober. Även alla andra har en chans att påverka planen genom att svara på en enkät.
*

Det behövs mer information om sädgåsens häckning och jakt

Det är många som har framställt bekymrade frågor om läget för det häckande beståndet av sädgås och sädgåsjaktens hållbarhet. Klarhet i frågan söks med hjälp av satellitsändare och prov på fågelvingar.
*

Resultaten från vilttriangelräkningar genast i bruk

Resultaten från vilttriangelräkningarna kan utnyttjas allt bättre vid reglering av hönsfågeljakten. Jaktbegränsningarna kan utfärdas senare än tidigare då även merparten av vilttrianglarna är räknade och fågelsituationen känd.

Tidigare nyhetsbrev

OBS! Nyhetsbrevet Sarvi utkommer nuförtiden i sin helhet endast på finska. Mera nyheter om viltfrågor hittar du i tidningen Jägaren
Sarvi on riista-asioista kertova uutiskirje jonka tuottavat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.