Suurpetojen poikkeusluvat riistanhoitopiireille:
Myöntämisperusteet eivät muuttuneet

syyskuu 2008


Elokuun alussa tuli voimaan metsästysasetuksen 28 §:n muutos, jossa niin sanottujen ongelmapetojen tappamiseen oikeuttavien poikkeuslupien myöntäminen muuttui. Päätösvalta siirrettiin riistanhoitopiireille. Muutoksen tavoitteena oli ennen muuta poikkeuslupakäsittelyn nopeuttaminen. Lue lisää


Uutiset

Riistapäällikön työ rytmittyy vuodenaikojen mukaan

- Tässä työssä vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja ja paineensietokykyäkin pitää olla sopivasti, sanoo Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirin riistapäällikkö Juha Kuittinen. Riistapäällikkö johtaa riistanhoitopiiriä.  Lue lisää

Taajamasuurpedot –hanke: Valmiusorganisaation toimintaa yhtenäistetään

Kesällä 2008 käynnistyneen Taajamasuurpedot-hankkeen tarkoituksena on luoda poliisi- ja riistahallinnon sekä vapaaehtoisten metsästäjien yhteistyönä toimiva organisaatio suurpetojen taajamissa aiheuttamien konfliktien ja loukkaantuneiden suurpetojen aiheuttamien tilanteiden hoitamiseksi. Lue lisää


Ilves jäänyt muiden varjoon

Viime vuosina suurpedoista käydyissä keskusteluissa, ilves on syyttä jäänyt muiden suurpetojen varjoon. Ilveskannan kasvu on kuitenkin ollut huimaa. Sitä voidaan pitää suomalaisen riistapolitiikan menestystarinana, sillä se on levittäytynyt koko maahan tasaisemmin kuin muut suurpedot. Lue lisää

Suurpedot edelleen porotalouden kiusana

Erityisesti ahmojen ja ilvesten aiheuttamat porovahingot ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime aikoina. Alkuvuoden 2008 osalta suurpetojen aiheuttamia vahinkoja on kirjattu jo yli 2600. Koko vuoden porovahingoiksi ministeriö arvioi vajaat 3700 poroa. Lue lisää


Susia muuttaa Venäjältä Suomeen yhä vähemmän

-Venäjän Karjalasta on odotettu enemmän geenivirtaa. Onhan tässä tuloksessa yllätyksen makua, vaikka viitteitä tästä on saatu Itä-Suomessa maastohavainnoissa, kommentoi erikoistutkija Ilpo Kojola uutta geenitutkimusta. Sen mukaan susien muutto Venäjän Karjalasta Suomeen on vähentynyt. Lue lisää

Ajankohtaista

Hirvikanta pieneni edelleen vuonna 2007

Suomen hirvikannan koko oli noin 74000 - 94 000 hirveä syksyn 2007 jahdin jälkeen. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Lue lisää