september 2008
Undantagslicenserna för stora rovdjur till jaktvårdsdistrikten: Grunderna för beviljandet har inte ändrats

I början av augusti trädde en ändring av 28 § i jaktförordningen i kraft som innebär att rutinen ändrades för beviljandet av undantagslicenser för dödande av så kallade problemrovdjur. Beslutanderätten överfördes till jaktvårdsdistrikten. Syftet med ändringen är framförallt att göra handläggningen av undantagslicenserna snabbare. Läs mera


Nyheter

Jaktchefens arbete följer årstidernas rytm

- I det här jobbet måste man ha goda sociala färdigheter och en lämplig dos stresstålighet, säger Norra Karelens jaktvårdsdistrikts jaktchef Juha Kuittinen. Jaktchefen leder jaktvårdsdistriktet. Läs mera

Projektet Taajamasuurpedot: Beredskapsorganisationens verksamhet förenhetligas

Syftet med projektet Taajamasuurpedot (Stora rovdjur i tätorter) är att skapa en samarbetsorganisation för polis- och viltförvaltningen samt frivilliga jägare för att sköta konfliktsituationer som orsakats av stora rovdjur i tätorter samt risksituationer som uppstått pga att stora rovdjur skadats. Läs mera


Lodjuret överskuggat av de andra rovdjuren

I rovdjursdebatten som pågått under de senaste åren har lodjuret överskuggats av de andra rovdjuren. Lodjursstammen har dock vuxit med hisnande fart. Den har spridit sig jämnare än de övriga rovdjuren i Finland och kan ses som ett praktexempel på framgångsrik viltförvaltning. Läs mera

Stora rovdjur fortfarande ett problem för rennäringen

Mängden renar som dödas av i synnerhet järv och lodjur har ökat kraftigt under den senaste tiden. Under 2008 har man redan registrerat över 2 600 rovdjursskador på ren. Enligt ministeriets uppskattning blir det totala antalet skador på ren i år ca 3 700.
Läs mera


Allt färre vargar flyttar in från Ryssland

-  Vi hade väntat oss ett större genutbyte med Ryssland. Resultaten av undersökningen är överraskande, trots att vårt tidigare fältarbete i östra Finland i viss mån pekat på hur landet ligger, kommenterar specialforskare Ilpo Kojola de nya genetiska resultaten. Enligt dem har inflyttningen på vargar från Ryssland avtagit. Läs mera

Aktuellt

Älgstammen fortsatte att minska år 2007

Landets älgstam uppskattades omfatta 74 000–94 000 djur efter avslutad jakt hösten 2007. Stammen minskade med ca 10 % från år 2006. Läs mera