Tulosta På svenska
  joulukuu 2010

Suurpetojen metsästys tulisi kohdentaa vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin

Tänä vuonna ministeriön myöntämät suurimmat sallitut saalismäärät karhulle ja ilvekselle ylittävät selvästi RKTL:n arviot kestävästä verotuksesta. Ilveksen osalta otettiin käyttöön oma kiintiö turvallisuusuhkaa tai merkittäviä vahinkoja aiheuttavien ilvesten torjumiseksi. − Näin varmistetaan, että lupia on käytettävissä kun ongelmia tulee, sanoo ylitarkastaja Jussi Laanikari. Lue lisää

*

Syksyllä metsästettiin 179 karhua

Tänä syksynä metsästettiin 179 karhua, mikä on 49 karhua enemmän kuin viime vuonna. Tavoitteena on pysäyttää kannan kasvu tihentymä- ja vahinkoalueilla. Karhukanta on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana lisääntyneestä metsästyksestä huolimatta. Lue lisää
*

Metsäpeuran ahdinko

Kainuun metsäpeurakannan vasojen kuolleisuus on kriittisen korkea, mutta yksiselitteistä näyttöä ei ole siitä, että susien paluu olisi pääasiallinen peurakannan alamäen aiheuttaja.  Lue lisää
*

Metsähanhen kannanhoitoa kehitettävä yhteistyöllä

Viime vuosina osa metsähanhen tärkeimmistä pesimäsoista Lapissa on tyhjentynyt. Pesimäkannan turvaaminen vaatii aikaisempaa suurempaa panostusta tutkimukseen sekä kansalliseen että kansainväliseen yhteistyöhön. Lue lisää
*

Riistalinnuista neljä sorsalajia uhanalaisia

Suomen neljäs lajien uhanalaisuuden arviointi valmistui joulukuun alussa. Riistalinnuista heinätavi, jouhisorsa, punasotka ja tukkasotka luokiteltiin vaarantuneiksi. Lue lisää

Ajankohtaista

Arkisto

Sarvi on riista-asioista kertova uutiskirje jonka tuottavat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Metsästäjäin keskusjärjestö, Metsähallitus sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.