Skriv ut Suomeksi
  december 2010

Jakten på stora rovdjur bör inriktas på individer som orsakar skador

Största tillåtna fångstmängder av björn och lodjur som beviljats av ministeriet för detta år är klart högre än VFFI:s bedömningar av en hållbar beskattning. För lodjurens del infördes en egen kvot för att bekämpa lodjur som utgör ett hot mot säkerheten eller för att förhindra betydande skador. − På så sätt säkerställer man att det finns licenser tillgängliga när problem uppstår, säger överinspektör Jussi Laanikari. Läs mera

*

179 björnar fälldes i höst

I höst fälldes 179 björnar, vilket är 49 fler än ifjol. Syftet är att stoppa stammens tillväxt i områden där den är tätare och det förekommer skador. Björnstammen har fördubblats under de senaste 10 åren trots den ökade jakten. Läs mera
*

Skogsvildrenens nöd

I Kajanaland uppvisar skogsrenen en kritiskt hög kalvdödlighet, men det finns inte entydiga tecken på att vargens återkomst skulle vara den viktigaste faktorn i stammens tillbakagång. Läs mera
*

Förvaltningen av sädgåsbeståndet bör utvecklas genom samarbete

Under de senaste åren har en del av sädgåsens viktigaste häckningsmyrar i Lappland tömts. Tryggandet av artens häckningsbestånd fordrar en större satsning än tidigare på forskning samt på såväl nationellt som internationellt samarbete. Läs mera
*

Av viltfåglarna hotas fyra arter av änder

Den fjärde bedömningen av arternas skyddsstatus i Finland blev färdig i början av december. Av viltfåglarna klassificerades årta, stjärtand, brunand och vigg som sårbara. Läs mera

Aktuellt

Tidigare nyhetsbrev

Sarvi är ett nyhetsbrev för viltfrågor som görs av jord- och skogsbruksministeriet, Jägarnas centralorganisation, Forststyrelsen samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.