marraskuu 2007

Uusimmassa Sarvessa esitellään Euroopan komission aloitetta, jonka mukaan suurpetokantojen hoidolle laadittaisiin yleiset, Euroopan laajuiset puitteet. Aloitteen tiimoilta Suomessa järjestettiin marraskuussa seminaari, jossa keskusteltiin erityisesti suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien suuntaviivoja käsittelevästä asiakirjasta (Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores).

Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores (pdf)
www.lcie.org

Seminaarissa käsitellyistä teemoista voit lukea lisää alla olevista jutuista.


Uutiset

Onko villieläimille tilaa 2000-luvun Euroopassa? "Think global, act local" -paradigman suuri haaste

Euroopan unioni on antanut Euroopan suurpetojen tilanteen ja suojelun parantamiseksi tehdylle aloitteelle (LCIE) tehtäväksi laatia suuntaviivat tukemaan maita ja valtioita kannanhoitosuunnitelmien valmistelussa. Yhteistyö pelkästään eri EU-maiden välillä ei ole kaikissa tapauksissa riittävän laajaa.

Lue lisää

Suomi, Ruotsi ja Norja hakevat neuvottelukunnista osaratkaisuja suurpetoristiriitoihin

Pohjoismaiden nisäkässuurpedot esiintyvät Suomen, Ruotsin ja Norjan muodostamalla niemimaalla. Suurpetokantojen vahvistuminen erityisesti viimeisten vuosikymmenten aikana on voimistanut ristiriitoja ja tarvetta niiden käsittelylle kaikissa kolmessa maassa.

Lue lisää

Luontokeskus Petola - mikä, missä ja miksi?

Luontokeskus Petola avattiin heinäkuussa 2005 Kuhmossa, joka sijaitsee Kainuun maakunnassa Itä-Suomessa. Keskus rakentuu suurpetoteeman ympärille. Sekä näyttelyssä että innovatiivisella luontopolulla voi tutustua Suomen neljään suurpetolajiin - karhu, susi, ilves ja ahma.

Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö tukee komission näkemystä hoitosuunnitelmien tärkeydestä

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että yhteisten suuntaviivojen laatiminen suurpetokantojen hoidon ohjaamiseksi Euroopan unionissa on sekä jäsenvaltioiden että komission edun mukaista.


Ministeriön koko kannanoton voit lukea oheisesta liitetiedostosta (pdf).Suomen ensimmäinen suurpetoneuvottelukunta perustettiin Pohjois-Karjalaan 1990-luvun lopussa

Pohjois-Karjalan suurpetokanta kasvoi maan tiheimmäksi 1990-luvulla. Suurpetojen yleistyminen ja liikkuminen kylien lähiympäristöissä ja matkailijoiden suosimilla alueilla herätti keskustelua. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus järjesti syksyllä 1998 suurpetoseminaarin. Seminaarista saadun palautteen pohjalta maakuntahallitus perusti Suomen ensimmäisen maakunnallisen suurpetoneuvottelukunnan.

Lue lisää