november 2007

I det nyaste Sarvi presenteras ett initiativ av Europeiska gemenskapernas kommission som föreslår att allmänna europeiska ramar för vården av bestånden av stora landrovdjur skall utarbetas. I samband med detta initiativ anordnades ett seminarium i Finland, där man diskuterade framför allt ett dokument som behandlar riktlinjer för vården av bestånden av stora landrovdjur (Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores).

Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores (pdf)
www.lcie.org


Ytterligare information om teman som behandlades i detta seminarium finns i följande nyheter.


Nyheter

Bereda plats för djurlivet i landskapen i 2000-talets Europa: det avgörande provet för paradigmen ”tänk globalt, agera lokalt”?

EU har gett i uppdrag till Large Carnivore Initiative for Europe (en arbetsgrupp med experter inom Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kommission för artbevarande (SSC) att utveckla riktlinjer för att understöda stater och länder att utveckla förvaltningsplaner för beståndsnivå. I vissa situationer kommer inte samarbetet mellan EU-länder att vara tillräckligt.

Läs mera

Finland, Sverige och Norge söker dellösningar för storrovdjurskonflikter med hjälp av delegationer

Stora landrovdjur som förekommer i Norden finns på halvön i Finland, Sverige och Norge. Ökningen av stora landrovdjurstammarna har framför allt under de senaste decennierna även ökat konflikter och ökat behovet av att ta upp detta till diskussion i alla tre länder.

Läs mera

PETOLA, center för stora rovdjur – vad, var och varför?

Besökscentret PETOLA i Kuhmo, en stad i Kainuuområdet i östra Finland, öppnades i juli 2005. Centret har byggts runt temat Stora rovdjur (suurpedot på finska). De fyra finska stora rovdjuren – björn, varg, lodjur och järv – presenteras i en utställning och i en nyskapande naturstig.

Läs mera

Jord-och skogsbruksministeriet stöder kommissionens syn på att riktlinjer för vården av bestånden av stora landrovdjur är viktiga

Jord-och skogsbruksministeriet anser att utarbetningen av gemensamma riktlinjer för vården av bestånden av stora landrovdjur inom Europeiska unionen ligger i medlemsstaternas och kommissionens intresse.Ministeriets hela ställningstagande finns i bifogade filen (pdf).Finlands första storrovdjursdelegation grundades på 1990-talets slut i Norra Karelen

Storrovdjursstammen i Norra Karelen blev landets tätaste under 1990-talet. Ökning av stora landrovdjur och att stora landrovdjur rörde sig runt om i byarna och på turistområden väckte diskussion. Norra Karelens landsskapsstyrelse anordande ett storrovdjurseminarium på hösten 1998. På basis av den respons som gavs under seminariet, grundade landsskapsstyrelsen Finlands första storrovdjursdelegation.

Läs mera