marraskuu 2008

EU:n luontodirektiivi, hoitosuunnitelmat ja tieteellisesti luotettava tieto ohjaavat suurpetopolitiikkaa

Maa- ja metsätalousministeriö päättää suurpetojen metsästyslupien määristä hoitosuunnitelmien sekä olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta. Ilveksen osalta tämä tarkoittaa tänä vuonna sitä, että kantaa pyritään pienentämään poronhoitoalueella. Lue lisää
 


Uutiset

Karhukannan seuranta haasteellista

Suomen karhukanta on parin kolmen viime vuoden aikana osoittanut runsastumisen merkkejä vuosikymmenen vaihteessa alkaneen tasaisemman vaiheen jälkeen. Karhukannan runsauden luotettava arviointi on vaativa haaste, josta ei selvitä yhdellä menetelmällä.

Lue lisää

Karhu – metsän kuningas

- Nykyään karhuja on joka puolella Suomea. Normaalioloissa se on arvostettu ja kunnioitettu riistaeläin. Menetämme paljon, jos tämä kunnioitus häviää. Olen kuitenkin ilokseni huomannut, että suomalaiset yleensä osaavat kunnioittaa lähimetsässäkin eläviä karhuja, sanoo yrittäjä Pekka Kunnas.

Lue lisää


Muutoksia karhunlihan ja osien myymiseen vaadittaviin todistuksiin

Karhun, sen osien ja siitä valmistettujen tuotteiden myynti on luvanvaraista toimintaa. Vuoden 2008 metsästyskaudesta alkaen karhun lihan ja sen muiden osien myyntiin tarvitaan erilliset luvat, kun ennen sekä lihan että karhun muut osat sai myydä samalla todistuksella.

Lue lisää

Syksyn karhunmetsästyksessä kaadettiin 84 karhua

Karhunmetsästys alkoi elokuun 20. päivä ja päättyi lokakuun lopussa. Maa- ja metsätalousministeriö oli asettanut kannanhoidollisten perusteiden mukaan metsästettäväksi karhujen enimmäismääräksi poronhoitoalueelle yhteensä 26 karhua ja neljän itäisen riistanhoitopiirin alueelle 58 karhua. Näiden lupien perusteella syksyn karhunmetsästyksessä kaadettiin 84 karhua.
 
Lue lisää


Riistapäivät 2009: Toisen hyöty – toisen tappio

Vuoden 2009 Riistapäivät järjestetään 20.–21. tammikuuta Lappeenrannassa. Aiheina ovat muun muassa eri riistalajien yhteiselo ja keskinäinen vuorovaikutus, metsästyksen ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen sekä metsästäjien ja metsästyksen yhteiskunnallinen rooli.

Lue lisää

Ajankohtaista

Ministeriön ilvesmääräys - lupia lisätään erityisesti porovahinkojen estämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut ilvesmääräyksen, jossa suurin sallittu saalismäärä on 214 ilvestä. Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman mukaisesti pyyntilupia kohdennetaan erityisesti porovahinkoja aiheuttaviin ilveksiin.


Lue lisää