november 2008

EU: s habitatdirektiv, förvaltningsplanerna och pålitlig vetenskaplig information styr politiken kring stora rovdjur

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om antalet jaktlicenser för stora rovdjur enligt förvaltningsplanerna och tillgängliga forskningsrön. När det gäller lodjur innebär detta att man i år siktar till att minska lodjurstammen inom renskötselområdet. Läs mera
 


Nyheter

Övervakningen av björnstammen är en utmaning

Finlands björnstam har de tre sista åren visat tecken på en ökning efter en tio år lång stabil period. En tillförlitlig uppskattning av stammens storlek är en krävande uppgift som inte låter sig göras med endast en metod.
Läs mera

Björnen – skogens konung

- Numera finns det björnar överallt i Finland. I normala förhållanden är det ett uppskattat och respekterat villebråd. Vi förlorar mycket om denna respekt försvinner. Jag har ändå till min glädje märkt att finländarna i allmänhet förstår att även respektera björnar som lever i närskogen, säger företagaren Pekka Kunnas.

Läs mera


Ändringar i regler för handel med kött och kroppsdelar av björn

Det behövs ett tillstånd för att man ska kunna sälja björnkött, dess kroppsdelar eller produkter tillverkade av björn. Från början av 2008 års jaktsäsong behövs det separata tillstånd för handel med kött och kroppsdelar av björn. Tidigare gällde samma tillstånd såväl för handel med kött och som för övriga kroppsdelar.

Läs mera

84 björnar fälldes under höstens björnjakt

Björnjakten inleddes den 20 augusti och avslutades i slutet av oktober. Jord- och skogsbruksministeriet hade på stamförvaltningsmässiga grunder fastställt det maximala antalet jaktbara björnar till sammanlagt 26 inom renskötselområdet och 58 inom de fyra östliga jaktvårdsdistrikten. Med stöd av dessa licenser fälldes 84 björnar under höstens björnjakt.
 
Läs mera


Viltdagarna 2009: Den enes bröd – den andres död

Viltdagarna 2009 går av stapeln 20. – 21.1. i Villmanstrand. Programmet behandlar bl.a. olika viltarters växelverkan och livsmöjligheter i samma miljö, förhållandet mellan jakt och naturskydd samt jaktens och jägarnas roll i samhället.

Läs mera

Aktuellt

Ministeriets föreskrift om jakt på lodjur - fler licenser för att i synnerhet förebygga skador på renar

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en föreskrift om jakt på lodjur som bestämmer att det största antalet lodjur som man får fälla, är 214 . Enligt förvaltningsplanen för lodjurstammen i Finland inriktas licenserna särskilt på lodjur som orsakar skador på ren.


Läs mera