Tulosta
 

Kuntien ilmastotyöhön imua kansainvälisestä seminaarista

Kuntien ilmastotyöstä vastaavat henkilöt pohjoismaista ja Kanadasta kokoontuivat syyskuussa Etelä-Ruotsiin Ängavalleniin vaihtamaan tietoa ja ajatuksia. Seminaarin antina oli muiden maiden parhaisiin käytäntöihin tutustuminen sekä kontaktien luominen. "Kansainvälinen verkostoituminen tuo työhön uusia ideoita ja näkemyksiä", kertoo seminaariin osallistunut Kuhmoisten ja Padasjoen ympäristösihteeri Maria Virtanen.

Pohjoismaiden ministerineuvosto kutsui paikallisen ilmastotyön asiantuntijoita koolle eteläruotsalaiselle luomutilalle 14.–16.9.2011. Tavoitteena oli vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tarjota osallistujille eväitä omaan työhön. Tilaisuudessa kuultiin lukuisista kiinnostavista ilmastonmuutoksen hillinnän esimerkeistä, muun muassa Malmön profiloitumisesta energiaratkaisujen edelläkävijänä, Skiven energiainvestointien rahoitusmallista sekä Kööpenhaminan ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelmasta. Suomalaisista aloitteista esillä olivat muun muassa Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke sekä Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimenpiteet.

Vierailukierroksilla parhaat käytännöt konkretisoituivat. Osallistujat tutustuivat muun muassa energiatehokkaaseen rakentamiseen Malmössä, Kööpenhaminan pyöräilykulttuuriin ja Lynetten tuulipuistoon. ”Tuulivoimapuistoon ja yksittäisen tuulivoimalan tekniikkaan tutustuminen oli hyödyllistä. Maisema- ja meluhaitat herättävät aina keskustelua siellä minne tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi. Keski-Suomen uuteen 3. vaihemaakuntakaavaehdotukseen on osoitettu tuulivoimaa myös Kuhmoisiin”, Maria Virtanen kertoo.

Työpajoissa pohdittiin keinoja jouduttaa kuntien ja kaupunkien toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. "Jos suunnittelun aikaperspektiiviä pidennetään, vapaudutaan hallintokausien asettamista rajoitteista ja voidaan saada toimivampia ja innovatiivisempia ideoita", ehdotti kanadalainen Arif Sayani pienestä Iqaluitin kunnasta. Hän myös muistutti, että "eilisen rohkeat ideat ovat tämän päivän normi".

"Johtajuus ja sankarit", "yhteistyö ja osallistuminen, "motivaatio ja viestintä", "tieto ja työkalut", "muutokset ja mahdollisuudet" ilmestyi fläppitaululle Arendalin ympäristöjohtajan, Robert Svendsenin, kirjoittaessa ylös ryhmänsä ajatuksia paikallisen ilmastotyön avaintekijöistä. "Usein onnistumisen taustalla ovat aktiiviset yksilöt, jotka sitkeydellään ja innokkuudellaan saavat asiat etenemään. Sehän se on se meidänkin rooli", ryhmässä todettiin.

”Vaikka seminaarissa ei niinkään pohdittu yksittäisiä ilmastotekoja tai ilmastotyön edistämistä pienissä kunnissa, voi saatua tietoja ja keskusteluja soveltaa myös pienten kuntien ilmastotyöhön", kertoo Virtanen.


Etusivulle >