2/2008 Biosinfo-uutiskirje

Maaliskuu 2008
AJANKOHTAISTA BIOSIDITARKASTUSMENETTELYISTÄ –ILMOITTAUDU NYT !
SYKE ja STTV järjestävät 8.-9.4.2008 kaikille biosideja valmistaville, maahantuoville tai markkinoiville yrityksille tarkoitetun koulutustilaisuuden. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi biosididirektiivi pähkinänkuoressa. Toisen päivän teemana ovat vanhojen tehoaineiden arviointiohjelma ja biosidivalmisteiden hyväksymisen hakemiseen liittyvät asiat. Koulutustilaisuus pidetään SYKEn tiloissa Helsingissä.

Ilmoittautumislomake ja tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 28.3.2008 mennessä.

Voit lähettää etukäteen kysymyksiä biosideihin liittyvistä aiheista tai varata ajan yrityskohtaista neuvontaa varten. Ota yhteyttä 2.4.2008 mennessä sähköpostiosoitteeseen syke_kem_biosinfo"at"ymparisto.fi .
LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY
Helmikuussa hyväksyttiin biosididirektiivin liitteeseen I neljä tehoainetta käytettäväksi puunsuoja-aineena: 

kalium-HDO, tiabendatsoli, tiametoksaami ja IPBC. Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä. Lue lisää.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla. 

HYVÄKSYMISEN HAKEMINEN BIOSIDIVALMISTEILLE
Ensimmäiset biosidivalmisteet, joille on haettava biosidisäädösten mukaista kansallista hyväksymistä, ovat sulfuryylifluoridia ja diklofluanidia ainoana tehoaineena sisältävät puunsuojavalmisteet. Lue lisää.

Hyväksymishakemusten jättämisen ajankohta määrätään YM:n asetuksessa 20/2008 tehoainekohtaisesti ja valmisteryhmittäin. Hakemukset on jätettävä kahden vuoden kuluessa tehoaineen hyväksymisdirektiivin voimaantulosta. Sama määräaika koskee sekä ensihyväksymisen että vastavuoroisen hyväksymisen hakemista. Hakemuksen jättämisen jälkeen viranomaisella on kaksi vuotta aikaa tehdä valmisteita koskevat päätökset. Lue lisää (pdf)

SYKE ja STTV ovat valmistelemassa ohjeita ja lomakkeita hyväksymisen hakemisesta biosidivalmisteille. Ne julkaistaan loppuvuodesta virastojen nettisivuilla.

KREOSOOTIN HYÖTY-HAITTA –ANALYYSI
Ruotsi on valmistellut riskinarvion kreosootin käytöstä puunsuoja-aineena. Aineen käytöstä aiheutuvien riskien perusteella Ruotsi ehdottaa, ettei kreosoottia tulisi enää hyväksyä käytettäväksi puunsuoja-aineena. Koska kreosootilla on käyttökohteita, joissa korvaavien materiaalien käyttäminen on kallista tai vaikeaa, Ruotsi on esittänyt hyöty-haitta-analyysin tekemistä.

Kaikki asianosaiset voivat toimittaa tietoja kreosootin haitoista, tarpeellisuudesta ja korvaavista materiaaleista Euroopan komissiolle. Erityisesti toivotaan tietoja kreosoottia korvaavista materiaaleista, vaihtoehtoisista puunkäsittelymenetelmistä sekä korvaavista puusuoja-aineista. Pyyntö toimittaa tietoja julkaistaan kevään aikana komission nettisivuilla.
BIOSIDIDIREKTIIVIN UUDISTAMINEN KÄYNNISTYNYT
 

Biosididirektiivin uudistaminen on käynnistynyt. Komissio valmistelee luonnoksen uudeksi säädökseksi marras-joulukuuhun 2008 mennessä. Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa säädöstä ja saada menettelyt mahdollisimman toimiviksi.  SYKE, STTV sekä ympäristöministeriö ovat mukana uudistamistyössä. Elinkeinoelämän ja muiden asianosaisten näkemyksiä kuullaan kemikaalineuvottelukunnan biosidijaoston kautta.

Komissio järjestää toukokuussa kaikille avoimen kuulemistilaisuuden uudistukseen liittyen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua ja direktiivin uudistuksen etenemistä voi seurata komission internet-sivuilta.

BIOSIDIVALMISTEET JA ESIREKISTERÖINTI REACH:SSA
EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (1907/2006/EY) tuo velvoitteita yrityksille, jotka valmistavat biosidivalmisteita tai maahantuovat niitä EU:n ulkopuolelta.

REACH:n  mukainen esirekisteröinti tehdään 1.6.2008-1.12.2008 välisenä aikana Euroopan Kemikaalivirastolle (ECHA) sähköisesti. Biosiditehoaineet katsotaan REACHin mukaisesti rekisteröidyiksi eli niitä ei tarvitse esirekisteröidä eikä rekisteröidä. Aineiden mahdolliset muut kuin biosidikäytöt on kuitenkin esirekisteröitävä ja rekisteröitävä. Kaikkia muita biosidivalmisteiden sisältämiä aineita

koskevat kuitenkin REACH:n esirekisteröinti– ja rekisteröintivelvollisuudet.

Biosidivalmisteiden valmistajien kannattaa varmistaa raaka-aineiden toimittajiltaan, että heidän rekisteröintinsä kattaa aineiden käytön myös biosidivalmisteissa. Ilman rekisteröintiä aineiden käyttö ei ole sallittua ellei biosidivalmisteen valmistaja/maahantuoja laadi itse kemikaaliturvallisuusarviota ja ilmoita siitä ECHA:lle.

REACH:n liittyvissä kysymyksissä opastaa REACH-neuvontapalvelu.

BIOSINFO-UUTISKIRJE

BIOSINFO on SYKE:n ja STTV:n toimittama uutiskirje biosidien ajankohtaisista asioista. Se korvaa aiemman "Ajankohtaista biosideista" tiedotuskirjeen. BIOSINFO ilmestyy suomeksi ja englanniksi 3-5 kertaa vuodessa.


Jos olet saanut tämän tiedotteensuoraan SYKEstä sähköpostiisi, olet jo jakelulistallamme. Jakelulistalle liittyminen ja tilauksen lopettaminen tehdään klikkaamalla tiedotteen lopussa olevaa "Tilaa  BIOSINFO/Peruuta tilaus" - linkkiä.

BIOSINFO -arkisto

Perustiedot biosididirektiivistä sekä mm. vanhojen biosiditehoaineiden arviointiohjelmasta ja biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä on SYKEn ja STTV:n internet-sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

EU-säädökset

Konsolidoitu arviointiohjelma-asetus 1451/2007/EY (pdf)

Kansalliset säädökset

Ympäristöministeriön asetus 20/2008

LISÄTIETOJA

Suomen ympäristökeskus SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" sttv.fi


REACH
: www.reachneuvonta.fi