3/2008 Biosinfo-uutiskirje

Kesäkuu 2008
MYYNTIMÄÄRÄKYSELY - VASTAUSAIKA PÄÄTTYY
Nykyisten kansallisten menettelyjen mukaan hyväksytyistä puunsuoja- ja limantorjuntakemikaaleista, antifouling-valmisteista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteismyrkyistä ja -karkotteista kerätään vuosittain tiedot myyntimääristä.

Tiedot kerätään tänä vuonna enimmäisen kerran sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Määrätiedot vuodelta 2007 on toimitettava 15.6.2008 mennessä.

Määräkyselyn uudistamisesta tiedotettiin hyväksymisen- ja rekisteröinninhaltijoille sähköpostitse toukokussa.

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (puunsuoja-ja limantorjuntakemikaalit)

Siirry tästä suoraan kyselylomakkeeseen (jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet)

Antifouling-valmisteiden osalta sähköiseen tiedonkeruuseen siirrytään 2009.

EUROBIOCIDES
Suomi osallistuu EU:n EUROBIOCIDES-valvontaprojektiin. Touko-lokakuun aikana useiden kuntien kemikaalitarkastajat vierailevat oman alueensa biosidien valmistajien ja maahantuojien varastoissa yms.

Projektin tarkoituksena on valvoa, että markkinoilla ei ole valmisteita, joiden tehoaineita ei ole no tifioitu kyseiseen käyttötarkoitukseen.  Samalla tarkastetaan valmisteiden merkinnät, pakkaukset ja mainokset. Tarkoituksena on myös tiedottaa toiminnanharjoittajille biosidisäädöksistä. Lue lisää.

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY
Toukokuussa hyväksyttiin biosidien pysyvässä komiteassa biosididirektiivin liitteeseen I viisi tehoainetta:
  • puunsuoja-aineet:  tiaklopridi
  • jyrsijämyrkyt: alfakloraloosi, bromadioloni ja alumiinifosfaatti
  • hyönteismyrkyt: indoksakarbi.

Tiaklopridi ja indoksakarbi ovat ensimmäiset ns. uudet tehoaineet, jotka on hyväksytty biosidimenettelyjen mukaisesti. Näitä tehoaineita ei siis aiemmin ole ollut EU:n markkinoilla biosidisessa käytössä.

Lue lisää.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla. 

BIOSIDIVALMISTEIDEN HYVÄKSYMISMENETTELYISTÄ
Ensimmäiset biosidisäädösten mukaiset valmisteiden hyväksymishakemukset on jätettävä jo vuoden 2009 alkupuolella  YM:n asetuksen 20/2008 mukaisesti.

Jäsenmaiden biosidiviranomaiset ovat käynnistäneet yhteistyön yhtenäisten hakulomakkeiden ja -ohjeiden sekä toimintamallien luomiseksi. Suomi valmistelee biosidivalmisteiden hakuohjetta.


Ohjeet ja lomakkeet hyväksymisen hakemista varten biosidivalmisteille julkaistaan loppuvuodesta SYKEn ja STTV:n nettisivuilla.MARKKINOILTA POISTUU EDELLEEN VALMISTEITA
Biosidisäädösten mukaisesti markkinoilta on pitänyt 1.9.2006 mennessä poistaa valmisteet, joiden sisältämä tehoaine on ainoastaan identifioitu. Sama koskee valmisteita niissä valmisteryhmissä, joita ei ole notifiotu. Luettelo notifioiduista tehoaineista valmisteryhmineen on arviointiohjelma-asetuksen 1451/2007/EY liitteessä II.

Edellä mainittu luettelo ei kuitenkaan ole kattava, koska vanhojen tehoaineiden riskinarviointiohjelman myötä lisää tehoaineita tulee kielletyksi, jos tehoaineesta ei toimiteta tutkimusaineistoa riskinarviointia varten tai se hylätään puutteellisena.

Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei toimiteta tutkimusaineistoa määräajassa, komissio julkaisee asiasta imoituksen. Tässä vaiheessa millä tahansa yrityksellä on mahdollisuus ottaa osanottajan tehtävät itselleen ja sitoutua toimittamaan täydellinen tutkimusaineisto.
Komission ilmoitukset

Mikäli uusi osanottaja löytyy, komissio tekee päätöksen, jolla määrätään uusi aikataulu tutkimusaineiston toimittamiselle.
Komission päätökset uusista aikatauluista

Mikäli uutta osanottajaa ei löydy tai toimitettu aineisto hylätään puutteellisena, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta. Päätöksen voimaantulon jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta.

Nämä päätökset sitovat yrityksiä suoraan eli kannattaa seurata komission nettisivuja. Tällä hetkellä ajankohtaista on mm. foksiimin ja malationin poistaminen markkinoilta biosidisina hyönteismyrkkyinä 22.8.2008 mennessä.

Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa  kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.
Komission lista non-inclusion päätöksistä

KREOSOOTIN HYÖTY-HAITTA –ANALYYSI
Komission kaikille avoin konsultaatio kreosoottiöljyn puunsuojakäytön hyöty-haitta -analyysiä varten jatkuu 30.6.2008 saakka.

Ohjeet osallistumiseen komission nettisivuilla.

BIOSIDIDIREKTIIVIN UUDISTAMINEN KÄYNNISTYNYT
 

Biosididirektiivin uudistaminen on käynnistynyt. Komissio valmistelee luonnoksen uudeksi säädökseksi marras-joulukuuhun 2008 mennessä. Muutoksia on todennäköisesti tulossa mm. vähäriskisten valmisteiden hyväksymismenettelyihin sekä biosideilla käsiteltyjen materiaalien säätelyyn. Uudistuksen yhteydessä direktiivistä siirrytään suoraan jäsenmaita ja yrityksiä sitovaan asetukseen. Uusi asetus korvannee nykyisen biosididirektiivin noin kolmen vuoden kuluttua.


Jo ennen kokonaisuudistusta direktiivin siirtymäaikaa jatketaan. Nykyinen siirtymäaika jatkuu toukokuuhun 2010, mutta kaikkia vanhoja tehoaineita ei ehditä arvioida siihen mennessä.

SYKE, STTV ja ympäristöministeriö ovat mukana uudistamistyössä. Elinkeinoelämän ja muiden asianosaisten näkemyksiä kuullaan kemikaalineuvottelukunnan biosidijaoston kautta.


Seuraa uudistusta komission nettisivuilta.

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

EU-säädökset

Konsolidoitu arviointiohjelma-asetus 1451/2007/EY (pdf)

Kansalliset säädökset

Ympäristöministeriön asetus 20/2008

LISÄTIETOJA

Suomen ympäristökeskus SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" sttv.fi