4/2008 Biosinfo-uutiskirje

Lokakuu 2008
TEHOAINEIDEN HYVÄKSYMINEN VIIVÄSTYY
Eräiden jo aiemmin biosidien pysyvässä komiteassa hyväksyttyjen tehoaineiden hyväksymisdirektiivien käsittely ei ole edennyt ministerineuvostossa lakiteknisistä syistä. Näin ollen alfakloraloosia, bromadiolonia, alumiinifosfidia, indoksakarbia ja tiaklopridia koskevien hyväksymisdirektiivien julkaiseminen viivästyy.

Syyskuussa biosidien pysyvässä komiteassa ei äänestetty lainkaan tehoaineiden hyväksymisestä.  Seuraavien aineiden hyväksymisdirektiivien ja arviointiraporttien sisältö kuitenkin  hyväksyttiin:
  • puunsuoja-aineet (PT 8): fenpropimorfi, boorihappo, boorioksidi, dinatriumtetraboraatti, dinatriumoktaboraatti tetrahydraatti
  • jyrsijämyrkyt (PT 14): klorofasinoni
  • hyönteismyrkyt yms. (PT 18): sulfuryylifluoridi


Aineiden hyväksymisestä äänestetään lakiteknisten ongelmien ratkettua.


Julkaistut ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla. 

UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ
Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.


Uusin päätös käsiteltiin pysyvässä komiteassa syyskuussa ja se julkaistaan lähikuukausina. Päätöksellä kielletään mm. etanolin käyttö eläinten hygienian hoitoon tarkoitetuissa valmisteissa (valmisteryhmä 3).


Päätöksen voimaantulon jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta.


Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa  kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.


Komission lista non-inclusion päätöksistä


ARVIOINTIOHJELMAN VIIMEINEN VAIHE KÄYNNISTYY
Vanhojen tehoaineiden arviointiohjelman viimeinen eli neljäs vaihe käynnistyy syksyn aikana. Viimeistään 31.10.2008 on toimitettava tutkimusaineistot tehoaineista, jotka on notifioitu valmisteryhmiin 7, 9-12,15, 17, 20, 22 tai 23.

Arviointiohjelmassa Suomi vastaa seuraavien tehoaineiden arvioinnista:
  • difenakumi (PT 14)
  • propikonatsoli (PT 8, 7, 10)
  • tolyylifluanidi (PT 7, 8, 21)
  • vetyperoksidi (PT 1-6, 11-12)
  • peretikkahappo (PT 1-6, 11-12)
  • glutaraldehydi (PT1-7, 10-12, 22).
Jyrsijämyrkky difenakumi ja propikonatsoli puunsuoja-aineena (PT 8)  on jo hyväksytty biosididirektiivin liitteeseen I.
STTV:N ORGANISAATIOUUDISTUS
STTV ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) yhdistetään uudeksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi (Valvira ) vuoden 2009 aikana.

Muutos ei ainakaan toistaiseksi vaikuta biosidiasioiden käsittelyyn.UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

EU-säädökset

Konsolidoitu arviointiohjelma-asetus 1451/2007/EY (pdf)

Kansalliset säädökset

Ympäristöministeriön asetus 20/2008

LISÄTIETOJA

Suomen ympäristökeskus SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" sttv.fi