5/2008 Biosinfo-uutiskirje

Joulukuu 2008
BIOSIDIDIREKTIIVIN MINIREVISIO

Komission on antanut esityksensä biosididirektiivin ns. minirevisioksi. Sen mukaisesti siirtymäaikaa ja vastaavasti myös tietosuoja-aikaa pidennettäisiin kolmella vuodella eli 14.5.2013 saakka.


Keskustelu ehdotuksesta on käynnistynyt Neuvoston työryhmissä
UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ
Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.


Uusin päätös käsiteltiin pysyvässä komiteassa marraskuussa. Päätöksessä on mukana valmisteryhmien 18 ja 19 tehoaineita.

Päätöksen voimaantulon jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa (1.6.2010 saakka) poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta


Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa  kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.


Komission lista non-inclusion päätöksistä


ORGANISAATIOMUUTOS
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) yhdistyvät 1.1.2009. Silloin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle syntyy uusi keskusvirasto nimeltään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira.


Uudet puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat jo käytössä.


Lisää tietoaHyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !


UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

EU-säädökset

Konsolidoitu arviointiohjelma-asetus 1451/2007/EY (pdf)

Kansalliset säädökset

Ympäristöministeriön asetus 20/2008

LISÄTIETOJA

Suomen ympäristökeskus SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi