2/2009 BIOSINFO uutiskirje

Kesäkuu 2009
EHDOTUS UUDEKSI BIOSIDIASETUKSEKSI JULKAISTU

Komission ehdotus uudeksi biosidiasetukseksi (COM(2009)267) on julkaistu 12.6.2009.Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013 ja se kumoaisi nykyisen biosididirektiivin.


Asetusehdotuksen keskeinen sisältö:
  • Hyväksymismenettelyt tulisivat kattamaan biosidivalmisteiden lisäksi myös biosideilla käsitellyt materiaalit ja esineet sekä paikan päällä (in situ) valmistettavat tehoaineet.
  • Kaksivaiheinen hyväksymisjärjestelmä säilyy pääperiaatteena. Tehoaineet hyväksytään EU-tasolla, jonka jälkeen niitä sisältävät valmisteet hyväksytään kansallisesti. Sen sijaan vähäriskisille valmisteille sekä uusia tehoaineita sisältäville valmisteille voitaisiin antaa yhteisön laajuinen hyväksyminen.
  • Vastavuoroista hyväksymistä voitaisiin hakea jonkin jäsenmaan jo hyväksymälle valmisteelle tai samanaikaisesti ensihyväksymisen kanssa. Uusi asetus selkiyttää rinnakkaiskaupan edellytyksiä.
  • Kehysvalmisteen määritelmää on laajennettu nykyiseen BPD:n muotoiluun verrattuna.
  • Tutkimusvaatimuksista poikkeamisesta on säädetty entistä tarkemmin. Selkärankaisilla tehtävien kokeiden määrää pyritään vähentämään pakollisella tietojen jakamisella.
  • Haitallisimpien eli mm. syöpää aiheuttavien, lisääntymiselle vaarallisten tai perimää vaurioittavien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden sekä ns. PBT-aineiden hyväksymiskriteerejä ja/tai nimeämistä korvattaviksi aineiksi on kehitetty. Ehdotus sisältää myös biosidivalmisteiden vertailevan arvioinnin periaatteen.
  • Ehdotuksen mukaan Euroopan kemikaaliviraston (European Chemicals Agency, ECHA) tehtäviä olisivat mm. tehoaineiden arvioinnin ja keskitettyjen valmistehyväksymismenettelyjen koordinointi. Se olisi myös vastuussa erilaista tietokannoista sekä eräistä hallinnollisista tieteellistä kysymyksistä (esimerkiksi vanhojen tehoaineiden arviointiohjelman teknisten kokousten koordinointi).

Ehdotuksen käsittely komission työryhmissä alkaa heinäkuussa 2009. Suomen kannanmuodostus aloitetaan ympäristöministeriön johdolla kemikaalineuvottelukunnassa.

Asetusehdotus ja muuta tietoa uudistuksesta on saatavissa komission nettisivuilla.

Säädös biosididirektiivin siirtymäajan jatkamisesta vuodesta 2010 vuoteen 2014 julkaistaan lähiaikoina.

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Toukokuussa biosidien pysyvässä komiteassa äänestettiin seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin
liitteeseen I:

  • puunsuoja-aineet (PT 8: tolyylifluanidi
  • jyrsijämyrkyt (PT 14): flokumafeeni.

Lue lisää.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.


Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla. 

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

Kansalliset säädökset
Ympäristöministeriön asetus 32/2009

LISÄTIETOJA

SYKE

Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Valvira
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi