Tulosta In English
 

1/2010 BIOSINFO uutiskirje

Maaliskuu 2010
*

UUSI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS

1.3.2010 voimaan tulleella ympäristöministeriön asetuksella (YMA) 115/2010 harmonisoidaan valmisteiden hyväksymishakemusten jättämisen takaraja muiden jäsenmaiden kanssa.

Valmistehakemukset on jätettävä viimeistään, kun valmisteen sisältämä tehoaine sisällyteään biosididirektiivin liitteeseen I tai IA kyseisessä valmisteryhmässä. Mikäli valmiste sisältää useita tehoaineita, hakupäivä määräytyy viimeisimmäksi hyväksytyn tehoaineen mukaan.

  • Esimerkki: Puunsuojavalmiste sisältää puunsuojatehoaineina propikonatsolia, joka sisällytetään liitteeseen I 1.4.2010 ja IPBC:tä, jonka sisällyttämispäivä on 1.7.2010. Valmisteelle on haettava hyväksymistä 1.7.2010 mennessä.

Asetuksellla toimeenpannaan lisäksi 14 tehoaineen hyväksymisdirektiivit.

*

KOULUTUSPÄIVÄT HUHTIKUUSSA

Kaikille biosideja markkinoiville yrityksille tarkoitetut koulutuspäivät "Ajankohtaista biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä" pidetään 20.-21.4.2010 SYKEssä.

Ensimmäisenä päivänä käydään läpi biosididirektiivin perusasioita ja erityisesti yritykset, joiden valmisteilta ei ole aiemmin ole edellytetty ennakkohyväksymistä (mm. desinfiointiaineet ja erilaisten materiaalien säilytysaineet) hyötyvät tästä.

Tilaisuuden pääpaino on biosidivalmisteiden hakumenettelyissä ja aikatauluissa. Hakemuksen jättäminen oikeaan aikaan on edellytys sille, että valmisteiden markkinoille luovuttaminen Suomessa voi jatkua keskeytyksettä.

Ilmoittautuminen 7.4.2010 mennessä.

Ilmoittautuminen ja ohjelma


*

VALMISTEHAKEMUKSET EU:N BIOSIDIREKISTERIIN

Biosidivalmisteden hakumenettelyissä keskeinen työkalu on EU:n biosidivalmisterekisteri (Register For Biocidal Products, R4BP).

Kaikki biosidivalmisteita koskevat hyväksymishakemukset luodaan tässä rekisterissä sähköisesti.  Rekisteriä käytetään internetin kautta. Rekisteriin luotu hakemus tulostetaan, allekirjoitetaan ja liitetään muuhun hakemusaineistoon.

R4BP osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp

Huom ! Rekisterin käyttöä esitellään biosidikoulutuspäivillä 21.4.2010.


*

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Maaliskuussa biosidien pysyvässä komiteassa äänestettiin seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:

  • puunsuoja-aineet (PT 8): datsometti
  • karkotteet ja houkutteet (PT 19): DEET

Lue lisää

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla.

*

UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ

Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.

Uusin päätös on annettu 8.2.2010.

Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.

Komission lista non-inclusion päätöksistä
*

CLP JA BIOSIDIT

Biosidivalmisteiden ja tehoaineiden luokitus ja merkinnät muuttuvat siirtymäajan jälkeen CLP-asetuksen mukaiseksi (CLP = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Asetus korvaa Euroopan unionissa nykyisin asiaa koskevan lainsäädännön ns. aine- ja seosdirektiivit. Tavoitteena on, että koko maailmassa käytettäisiin samoja periaatteita kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä.

CLP-asetuksessa annetaan aineiden luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle uuden asetuksen mukaan siirtymäaikaa 1.12.2010 asti ja seoksille eli valmisteille 1.6.2015 asti.

Lue lisää
*

BIOSIDIASETUSEHDOTUKSEN KÄSITTELY

Uuden biosidiasetusehdotuksen (Biocidal Product Regulation, BPR) käsittely käsittely EU:n neuvoston ympäristötyöryhmässä jatkuu. Menossa on ehdotuksen artiklakohtainen läpikäynti puheenjohtajamaa Espanjan vetämänä.

Asiaa uudistuksesta EU:n komission nettisivuilla

UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

SYKE
Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Valvira
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi