Tulosta In English
 

2/2010 BIOSINFO uutiskirje

Kesäkuu 2010
*

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Toukokuussa biosidien pysyvässä komiteassa äänestettiin seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:

  • hyönteismyrkyt yms. (PT 18): hiilidioksidi, metoflutriini, spinosad.

Lue lisää

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla.

Kreosootin käytöstä puunsuoja-aineena ei vielä äänestetty. Komissio esitti kreosootin hyväksymistä ratapölkkyjen kyllästykseen. Muut hyväksymisen ehdot olisivat suoraan REACH:n liitteen XVII mukaiset lukuunottamatta pylväiden kyllästystä, joka tulisi kielletyksi. Pylväiden kyllästys edellyttäisi yhteisötason arviointia ja hyväksymisdirektiivin muutosta. Myös pylväiden kyllästys EU:n ulkopuoliseen vientiin olisi komission mukaan kiellettyä.

Useat maat halusivat, että pylväskäytön salliminen jätettäisiin jäsenmaille valmistevaiheeseen. Näin maat voisivat itse päättää pylväskäytöstä omien tarpeidensa ja käytössä olevien riskinvähennysmenetelmien perusteella. Seuraavan kerran asiasta keskustellaan toimivaltaisten viranomaisten syyskuun kokouksessa.

*

R4BP:n KÄYTTÖOHJE

Biosidivalmisterekisterissä (Register for Biocidal Products, R4BP) luodaan biosidivalmisteiden hyväksymishakemusten hakulomakkeen ensimmäinen osa. Se on tulostetaan, allekirjoitetaan ja liitetään muuhun hakemusaineistoon.

Luonnos "R4BP user guide" (pdf; 1 MB)

Huom ! Ohjeet biosivalmistehakemuksen tekemiseen Suomessa on saatavissa SYKEn ja Valviran nettisivuilta.
*

BIOSIDIASETUSEHDOTUKSEN KÄSITTELY

Biosidiasetusehdotuksen (Biocidal Product Regulation, BPR) artiklat on kertaalleen käsitelty EU:n neuvoston ympäristötyöryhmässä. Ministerineuvostolle esitellään tilannekatsaus 11.6.2010 ja Euroopan parlamentti antaa komennettinsa kesäkuun loppupuolella.

Asiaa uudistuksesta EU:n komission nettisivuilla.
*

VALVIRAN MUUTTO

Valviran kemikaaliprosessin henkilöstö on muuttanut uusiin toimitiloihin kesäkuun alussa.

  • Uusi käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Postiosoite, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot eivät ole muuttuneet.


UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

SYKE
Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Valvira
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi