Tulosta In English
 

3/2009 BIOSINFO uutiskirje

Lokakuu 2009
*

BIOSIDIASETUSEHDOTUKSEN KÄSITTELY

Komission ehdotusta uudeksi biosidiasetukseksi (Biocidal Product Regulation, BPR) on alettu käsitellä EU:n neuvoston ympäristötyöryhmässä. EU:n puheenjohtajamaa Ruotsi on puolivuotiskaudellaan nostanut käsittelyyn seuraavat teemat:

  • tehoaineiden hyväksymättä jättämisen perusteet (exclusion criteria, artikla 5)
  • korvattavat tehoaineet (candidates for substitution, artikla 9)
  • biosidivalmisteiden vertaileva arviointi (comparative assessment, artikla 21)
  • vähäriskisiä biosidivalmisteita koskevat perusteet (criteria for low risk products, artikla 17)
  • käsitellyt esineet ja materiaalit (treated articles, artiklat 47)
  • yksinkertaistetut menettelyt (simplified procedures)
*

SIIRTYMÄAIKAA JATKETTU

Biosididirektiivin siirtymäaikaa on jatkettu 14.5.2014 saakka.

Direktiivi siirtymäajan jatkamisesta 2009/107/EY
*

LISÄÄ TEHOAINEITA HYVÄKSYTTY

Syyskuussa biosidien pysyvässä komiteassa äänestettiin seuraavien tehoaineiden hyväksymisestä biosididirektiivin liitteeseen I:

  • limantorjunta-aineet (PT 12): akroleiini
  • jyrsijämyrkyt (PT 14); varfariini, varfariininatrium, brodifakumi
  • hyönteis- yms. myrkyt (PT 18): alumiinifosfidi ja magnesiumfosfidi .
Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

Lue lisää.

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit julkaistaan muutaman kuukauden kuluttua äänestyksestä.

Ainekohtaiset hyväksymisdirektiivit Euroopan komission nettisivuilla.

*

UUSI PÄÄTÖS TEHOAINEIDEN KIELTÄMISESTÄ

Mikäli tehoaine/valmisteryhmä -yhdistelmästä ei ole toimitettu riittävää tutkimusaineistoa määräajassa eikä uutta osanottajaa ole löytynyt, komissio päättää tehoaine/valmisteryhmä - yhdistelmän kieltämisestä (ns. non-inclusion) ja markkinoilta poistamisesta.

Uusin päätös käsiteltiin pysyvässä komiteassa syyskuussa. Päätöksessä on mukana valmisteryhmien 11 ja 12 tehoaineita. Päätöksen julkaisemisen jälkeen yrityksillä on 12 kuukautta aikaa poistaa kyseistä tehoainetta sisältävät valmisteet markkinoilta.

Komissio ylläpitää yhdistelmälistaa kielletyksi tulevista tehoaineista. Siinä on lueteltu valmisteryhmittäin tehoaineet, jotka on poistettava markkinoilta ja myös päivämäärä, johon mennessä se on tehtävä.

Komission lista non-inclusion päätöksistä


UUSIMMAT SÄÄDÖKSET

LINKIT

LISÄTIETOJA

SYKE
Eeva Nurmi
Tiina Tuusa
sähköposti: syke_kem_biosinfo "at" ymparisto.fi

Valvira
Paula Haapasola
sähköposti: biocides "at" valvira.fi