Tulosta In English
 

4/2010 BIOSINFO - MUUTTOEXTRA

Joulukuu 2010

UUSI ORGANISAATIO 1.1.2011 ALKEN


Kemikaalituotevalvonta keskitetään uuteen 1.1.2011 toimintansa aloittavaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Tukesiin siirtyvät kemikaalien tuotevalvontatehtävät, joita on tähän asti hoidettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira), Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) sekä Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Tukes on myös biosididirektiivin mukainen toimivaltainen viranomainen. Keskittämisen myötä myös kaikki biosideihin liittyvät arviointi-, hyväksymis- ja rekisteröintiasiat hoidetaan Tukesissa.

Muutos ei vaikuta voimassa oleviin hyväksyntöihin. Vireillä olevat hakemukset siirretään SYKEstä ja Valvirasta uuteen virastoon.


  • Uudet nettisivumme ovat 3.1.2011 alkaen osoitteessa www.tukes.fi
  • sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tukes.fi
  • lisätietoja seuraavassa BIOSINFO:ssa


Lue lisääHYVÄÄ UUTTA VUOTTA !