Tulosta
 

Sammakot ahdingossa

31.3.2010
Bufo periglenes sammakko lehdelläKansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uusimman arvion mukaan maailman 6 285 sammakkolajista 30 prosenttia on uhanalaisia. Näistä 1895 uhanalaisesta lajista 484 on äärimmäisen uhanalaisia (CR), 754 on erittäin uhanalaisia (EN) ja 657 on vaarantuneita (VU). Sukupuuttoon tiedetään kuolleen tai luonnosta hävinneen 39 lajia. Tosin hävinneitä lajeja arvellaan olevan selvästi enemmän, ainakin 159 lajia, sillä sukupuuttojen todentaminen on erittäin vaikeaa.

Sammakoiden tulevaisuuden näkymät eivät ole ruusuiset. Melkein puolet, 42 prosenttia, sammakkoeläinlajien kannoista pienenee. Tulevaisuudessa uhanalaisten sammakkolajien määrä tulee entisestään kasvamaan. Ainoastaan yhdellä prosentilla sammakkolajeista menee hyvin ja niiden yksilömäärien tiedetään kasvavan.

Uhkana elinympäristön tuhoutuminen ja pirstoutuminen

Maailmanlaajuisesti sammakkoeläimiä uhkaavat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Esimerkiksi lammet ja kosteikot katoavat ojituksen, kuivatuksen, rakentamisen, maanviljelyksen ja tehostuvan maankäytön seurauksena. Vaikeuksissa ovat erityisesti sellaiset lajit, jotka joko esiintyvät pienellä alueella tai ovat erikoistuneet elämään ainoastaan tietynlaisessa elinympäristössä. Myös huono liikkuvuus lisää häviämisriskiä, sillä sammakoiden on monesti vaikea siirtyä elinalueelta toiselle.

Lukumääräisesti eniten uhanalaisia sammakkoeläinlajeja elää Latinalaisessa Amerikassa, kuten Kolumbiassa (214 lajia), Meksikossa (211 lajia) ja Ecuadorissa (171 lajia). Myös Karibian alueen sammoilla menee huonosti. Peräti 80 prosenttia Dominikaanisen tasavallan, Kuuban ja Jamaikan lajeista on uhanalaisia. Kaikkein huonoiten menee Haitin sammakoilla, niistä peräti 92 prosenttia on vaarassa hävitä.

Myös Aasian, Länsi-Afrikan ja Brasilian rannikkosademetsien sammakkoeläimet kärsivät yhä voimaperäisemmästä ihmistoiminnasta. Metsänhakkuut, öljypalmu-, eukalyptusplantaasit, lisääntyvä maanviljely sekä karjankasvatus pienentävät ja pirstovat sammakoiden elinalueita. Ilman sademetsää, lampea tai puroa sammakoilla ei ole elinmahdollisuuksia.

Sammakot kärsivät taudeista

Viitasammakko on toinen Suomessa tavattavista sammakoista, kuva Juhani TerhivuoSammakkoeläimet kärsivät uusista ja nopeasti leviävistä taudeista. Tanskasta Slagelsenin kunnasta löydettiin muutama vuosi sitten 1200 kuollutta vihersammakkoa. Ne olivat menehtyneet ranavirukseen, jota esiintyy muun muassa Aasiassa, Australiassa ja Italiassa. Kukaan ei tiedä, miten virus on kulkeutunut Tanskaan.

Salaperäisiä tauteja on ollut ennenkin. Esimerkiksi 1970-luvulla maailman sammakkoeläinpopulaatioiden uskotaan romahtaneen Batrachochytrium dendrobatidis -loissienen takia. Etenkin erilaisia sienitauteja pidetään vakavan uhkana sammakkoelämille. Lisäksi vesistöjen saastuminen, tulokaslajit ja ilmastonmuutos heikentävät osaltaan sammakkoeläinten elinmahdollisuuksia.

Vaikka sammakkoeläinten tilanne on huolestuttava, voidaan niiden elinolosuhteita parantaa pienillä toimilla. Pohjoismaissa istutukset ja elinympäristöjen ennallistamistoimenpiteet ovat olleet sammakoiden suojelussa tehokkaita keinoja. Tanskassa näin on suojeltu menestyksellisesti euroopanlehtisammakkoa, eikä se enää kuulu maan uhanalaisiin lajeihin.

Lisätietoja


Teksti Riku Lumiaro


Paluu etusivulle