Tulosta
 

Puolustusvoimat kokoaa harjoitusalueidensa luontoarvot yksiin kansiin

17.12.2010
Puolustusvoimien alueilla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Niitä on syntynyt ampuma- ja harjoitustoiminnan seurauksena ja suljetuilla alueilla säilynyt luonnontilaisina. Liian voimakas kuluminen on kuitenkin paikoin vaurioittanut kulutusherkkiä luontotyyppejä. Toisaalta harjoitusalueelle on voinut suljettuudesta johtuen kehittyä ainutlaatuinen kasvi- ja eliölajisto.

Kuva c PuolustusvoimatLuonnon monimuotoisuuden teemavuoden 2010 loppupuolella julkaistava Biodiversiteetti ja puolustusvoimat -raportti kokoaa yksiin kansiin tiedot sotilastoiminnan vaikutuksista toiminta-alueiden luontoarvoihin ja esittelee arvokkaita puolustusvoimien käytössä olevia luontoympäristöjä. Harjoitusalueiden luontoarvojen ja ominaispiirteiden lisäksi julkaisu valottaa luontoalueiden hoitosuunnitelmia ja tutkimusta. Puolustusvoimien alueiden sisällä on useita harjujen- ja rantojensuojelualueita sekä Natura 2000-alueita.

”Monimuotoisuuden teemavuosi osui sopivasti kohdalle, muttei ollut varsinainen syy luontoarvojen keräämiseen yksiin kansiin”, toteaa ympäristöylitarkastaja Matias Warsta Pääesikunnan logistiikka-osastolta.

”Tietoa harjoitusalueista on ollut olemassa aiemminkin satojen raporttien verran. Alueet omistava Metsähallitus on tehnyt ja teettänyt alueilla lukuisia selvityksiä ja puolustusvoimat on jo vuosia rahoittanut osan näistä, mutta tietoa ei ole systemaattisesti koottu tai analysoitu. Luontoalueita koskevan tiedon hajanaisuus oli yksi liikkeelle paneva voima, kun raporttia lähdettiin työstämään.
Tiedon kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi puolsi myös tarve suunnitella jatkotutkimusta puolus-tusvoimien harjoitusalueilla. Lisäksi nyt koottua informaatiota hyödynnytetään jatkossa harjoitus-toiminnan suunnittelussa ja ohjeistamisessa sekä harjoitusalueiden hoidossa”, Warsta jatkaa.

Puolustusvoimien alueiden luontoarvojen kartoitus ja tutkimus edistyy ja arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia lajeja esiintyy ympäri Suomea. Biodiversiteetti ja puolustusvoimat sisältää niistä tärkeimmät. Luontoalueista esitellään Helsingin edustan saaret Kuninkaansaari, Santahamina ja Vallisaari, Hangon Syndalen, Kemiönsaaren Örö, Kokkolan Vattajanniemi, sekä Säkylänharju Säkylässä.

Kuvaukset puolustusvoimien harjoitusalueiden luontotyyppien monimuotoisuudesta ovat mielenkiintoista luettavaa, ja luontoalueiden arvokkuus perustuu hyvin monenlaisiin tekijöihin. Muutaman kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta sijaitsevat puolustusvoimien saaret ovat muun muassa tärkeitä hyönteis- ja lepakkoalueita ja mielenkiintoisia jo kaupunkimaisuutensa puolesta. Sen sijaan Syndalen ja Vattajanniemi ovat arvokkaita alueita ainakin dyynimuodostumiensa ja rantojensa luonnontilaisuuden vuoksi. 

Biodiversiteetti ja puolustusvoimat sisältää paljon kiinnostavia yksityiskohtia harjoitusalueiden luontoarvoista. Esimerkiksi Suomen ja koko Pohjolan ainoa tunnettu harjusinisiipiesiintymä sijaitsee Säkylän harjoitusalueella. Se, että perhospopulaation ydinalue on käytöstä poistunut kivääriampumarata, saattaa olla monelle perhosharrastajallekin uusi tieto.

Biodiversiteetti ja puolustusvoimat -raportin on Pääesikunnan logistiikkaosaston tilauksesta koostanut Puolustushallinnon rakennuslaitos. Raportti julkaistaan puolustusvoimien verkkosivuilla. 

Teksti Tiedottaja Eemeli Peltonen, puolustusministeriö
Lähde Biodiversiteetti ja puolustusvoimat -raporttiPaluu etusivulle